klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Grundskola

Grundskola

Norsjöskolan

Den kommunala verksamheten är öppen för alla. Inga fristående skolor finns etablerade i Norsjö kommun.

Alla barn i Sverige som är mellan sju och sexton är skolpliktiga. Grundskolans verksamhet består av förskoleklass och årskurs ett till nio i grund- och särskola.


I Norsjö kommun finns idag två grundskolor
Norsjöskolan F-9 har elever från förskoleklass upp till årskurs 9 samt  grundsärskola och fritidshem.

Bastuträskskolan F-5 har elever från förskoleklass upp till årskurs 5 och fritidshem


Förskoleklass:
Från och med höstterminen då ditt barn fyller sex år börjar barnet förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar upp till 20 timmar per vecka.

Grundskola:
Den vanliga grundskolan omfattar årskurs ett till nio. Barnen börjar i regel första klass vid sju års ålder.

Grundsärskola:
Grundsärskolan innebär liksom andra skolformer nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. Därutöver har eleverna rätt till ett tionde, frivilligt skolår för att komplettera utbildningen.

Norsjö skolors verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kännetecknas av Känsla och Stil. Denna profilering ska genomsyra all verksamhet i skolan samt ligga till grund för riktade lektioner och temadagar.

Grunden för Känsla och Stil är följande tre områden:
  • Respekt. Målsättningen är att alla visar ömsesidig respekt, d v s accepterar varandra som vi är, tar personligt ansvar och skapar trygghet samt känsla för vad som är rätt och orätt.
  • Attidyd. Målsättningen är att grundlägga positiva attityder som innebär att man kan ta ansvar, vårda sitt språk, uppträda med gott omdöme och inse konsekvenserna av all påverkan.
  • Empati. Målsättningen är att utveckla förmågan att förstå hur andra känner och visa hänsyn.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-04-23
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)