klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Hälso- och sjukvård > Sjukvård och tandvård > Ansvarfördelning kommun och landsting

Ansvarfördelning kommun och landsting

Västerbottens landsting ansvarar för att det finns bra sjukvård för alla, och att ge förutsättningar för en god hälsa för alla invånare i Västerbotten. Västerbottens landsting ansvarar till exempel för sjukhus, vårdcentraler och folktandvården.

Kommunens ansvar
Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen erbjuda en god hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå till de personer som:
  • bor i särskilt boende eller på korttidsboende
  • har behov av insatser i hemmet - hemsjukvård eller rehabilitering
  • finns på dagverksamhet
När dessa insatser ges ska kommunen även erbjuda habilitering, rehabilitering och hjälpmedel.

Alla insatser som den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder ska utgå ifrån den sökandes livssituation och vara individuella och lämpliga utifrån behovet. Det egna självbestämmandet är viktigt.

Norsjö kommun erbjuder hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast. För hjälp från läkare ansvarar alltid vårdcentral och sjukhus.

Övergripande ansvarig i kommunen
Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, har ett övergripande ansvar för säkerhet och kvalitet i den kommunala hälso- och sjukvården.
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-10-11
Kontaktinformation

Medicinska enheten
Medicinska enheten


Telefon

0918-142 39 (enhetschef Annette Johansson)

E-postadress


 

 
Kontaktinformation

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS


Telefon

0918-142 41

Telefontid

Måndag – fredag

Besöksadress

Storgatan 33

E-postadress

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)