klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Avfall och återvinning > Farligt avfall

Farligt avfall

Avfall, som har egenskaper som gör att det kan medföra skador eller annan olägenhet på människor eller i miljön, klassas som farligt avfall. Det kan vara giftigt för miljön, skadligt för hälsan, frätande, smittsamt, explosivt eller brandfarligt och så vidare.

För farligt avfall från hushåll hänvisas till återvinningscentralen under öppethållandet.
 
Farligt avfall är t ex:
    * Spillolja (motorolja, skärvätskor, bromsolja och smörjolja)
    * Framkallningsvätska och fixermedel
    * Småbatterier
    * Nagellack
    * Färgrester
    * Oljefilter
    * Glykol
    * Starka syror
    * Bilbatterier
    * Lacknafta, aceton
    * Avfall innehållande PCB, tungmetaller mm
    * Kvicksilvertermometrar
    * Avfettningsmedel, spillfett
    * Limrester
    * Starka baser (lut mm)
    * Lysrör och lågenergilampor
    * Bekämpningsmedel (mot ogräs, svampar, skadedjur, insekter

Kyl och frys
Kyl- och frysskåp ska lämnas på återvinningscentral.

Kemikalier och dylikt
Olja, lösningsmedel, färg, bekämpningsmedel, kvicksilverhaltiga material, syra och liknande farliga avfall ska lämnas till återvinningscentral. Inlämnat avfall ska vara väl förpackat gärna i orginalförpakning eller märkt med innehåll eller hur avfallet har använts. Olika kemikalier får inte blandas med varandra.

Läkemedelsrester och kasserade kanyler
Läkemedelsrester lämnas i genomskinliga påsar till apoteket Nornan. Läkemedel får absolut inte spolas ner i avloppet.

Batterier
Kasserade småbatterier ska lämnas till försäljningsstället, återvinningscentral, speciella inlämningsplatser. Bilbatterier och övriga blybatterier lämnas till försäljningsstället eller till återvinningscentral.

Försäljare av varor med inbyggda miljöfarliga batterier är skyldiga att återta dessa varor. Det går även att lämna dessa batterier till  återvinningscentral.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-06-22
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)