klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Allmänna VA-anläggningar

Allmänna VA-anläggningar

Inom Norsjö kommun har vi åtta vattenverk och åtta avloppsreningsverk. Vi har även elva avloppspumpstationer. Antal årsanställda för drift och underhåll är tre personer.

Spillvattenledningar är cirka 80 km (inkl servisledningar). Dagvattenledningar är inte uppmätta.

Producerad vattenmängd är för närvarande ungefär 364 000 m3/år. Samtliga vattenverk är grundvattenverk och ph-justering sker med alkalisk massa. Samtliga ledningar är inmätta och ligger i kartdatabas. Om du är intresserad av att ta del av detta är du välkommen att kontakta Tekniska förvaltningen.

Dricksvatten räknas som vårt viktigaste livsmedel och därför utförs provtagning i både vattenverk och ledningsnät enligt kontrollprogram som fastställs av miljö- och byggnämnden i kommunen. I våra avloppsreningsverk utförs provtagningar enligt kontrollprogram både på inkommande och utgående avloppsvatten. Detta för att kontrollera att reningseffekten följer fastställda nivåer. Personalen i verksamheten utbildas fortlöpande för att garantera kvaliteten på ditt vatten
Som ansluten abonnent till Norsjö kommuns allmänna Va-anläggningar kan du tyvärr drabbas av kortvariga störningar i samband med strömavbrott, vattenläckor etc. Vi arbetar därför med underhållsplaner för att så långt möjligt undvika denna typ av störningar.

 
 

Sidan uppdaterad:  2012-07-30
Kontaktinformation

Teknikavdelningen
Teknikavdelningen


Telefon

0918-14000

Telefontid

Mån-Fre 08:00-16:00

Besöksadress

Kommunhuset, Storgatan 67

Postadress

Storgatan 67
935 81  Norsjö
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)