klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Arsenik

Arsenik

Arsenik är ett grundämne som finns naturligt i berggrunden och exponering av arsenik är hälsofarlig. 2007 genomförde Norsjö kommun en provtagning i kommunens brunner avseende arsenik. I denna artikel får du en sammanfattning av denna rapport.

Arsenik är ett grundämne som förekommer naturligt i berggrunden. Samtliga arsenikföreningar är giftiga men olika former har olika giftighet. Långtidsexponering av arsenik i dricksvatten kan orsaka cancer i hud, lungor, urinblåsa och njurar.

Sammanfattning av rapporten
Vi fann 2007 arsenikhalter som överskred Socialstyrelsens rekommendationer för vad som är hälsomässigt tjänligt dricksvatten i 15% av de provtagna brunnarna. Förekomsterna är främst koncentrerade till området runt Gumboda som ligger inom Skellefteåfältet, där berggrunden är sulfidrik. Men inom området förekommer också problemfria brunnar.
 
Ett stort antal hushåll i Norsjö kommun har teknisk anmärkning (enligt Socialstyrelsens rekommendationer) på vattnet för att kopparhalterna är för höga. Riktigt höga halter av radon uppmättes bara i två brunnar, däremot fann vi radonvärden som överskred gränsen för hälsomässig anmärkning i många av de berborrade brunnarna.
 
Olika metoder för arsenikrening har testats i fyra hushåll med varierande arsenikbelastning och vattenbehov. Tillfredsställande rening har endast uppnåtts i brunnen med arsenikhalter strax över otjänlighetsgränsen.
 
Viktigt att tänka på om du ska köpa reningsutrustning:

  • Ta reda på om det kan finnas alternativa vattentäkter som du kan ansluta dig till!
  • Klargör hushållets totala vattenförbrukning och eventuella behov av tillfälligt höga uttag!
  • Vill du rena allt ditt vatten eller bara det som används till dryck och matlagning?
  • Förvissa dig om att filterförsäljaren har föreslagit ett filter anpassat till just ditt unika vatten, dvs efter noggrann genomgång av aktuell vattenanalys!
  • Sätt dig in i vilken skötsel av utrustningen, och vilka utgifter, som kommer att krävas i framtiden!
  • Se till att det ingår bekostade analyser av dricksvattnet efter installation av reningsutrustning!
  • Försäkra dig om en funktionsgaranti på utrustningen så att du får pengarna tillbaka om utlovad reningsgrad inte uppnås!
Vem är ansvarig för vattenkvaliteten?
Ansvaret för kvaliteten i dricksvattnet i enskilda brunnar har brunnsägaren. Det kan vara en enskild fastighetsägare eller en vattenförening. Om du vill få vattnet i din brunn testat, kontakta bygg- och miljöavdelningen.
 
Ingen arsenik i kommunala vattentäkter
Från och med december 2003 gör kommunen provtagningar i kommunala vattentäkter årligen med avseende på arsenik. Just nu finns inget arsenik i vattnet.
 
 

Sidan uppdaterad:  2012-08-28
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)