klart.se

Du är här: Omsorg och hjälp > Folkhälsa > Folkhälsorådet > Representanter folkhälsorådet

Representanter folkhälsorådet


Representanter i det lokala folkhälsorådet 2015-2018:
 

Politiker
Mikael Lindfors (s) kommunstyrelsens ordförande
Janeth Lundberg (s) ordförande nämnd för folkhälsa och primärvård, Skellefteå och Norsjöområdet
Andreas Löwenhöök, (m) 1:e vice ordförande nämnd för folkhälsa och primärvård
Maalin Wikström (mp) 2:e vice ordförande nämnd för folkhälsa och primärvård 
Lena Brännström (kd)
Sam Venngren (s)
Magnus Eriksson (s) ordförande skol- och omsorgsutskottet

Tjänstemän: 
Mari-Louise Skoogh, Folkhälsostrateg         
Therese Berg, verksamhetschef för- och grundskola
Ulf Marklund, verksamhetschef omsorg
Lars-Åke Holmgren, verksamhetschef kommunal utveckling
Dan Thorn, verksamhetschef Norsjö hälsocentral
Kristina Boman, avdelningschef Norsjö hälsocentral
Ella-Marit Pilto Chef folktandvården
Ann-Chatrin Näsvall, folktandvården
Karin Bergström, folktandvården
Lina Tjärnström, hälsoutvecklare VLLAdjungerade vid behov  
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2017-02-20
Kontaktperson

Skoogh
Mari-Louise Skoogh
Avdelningschef kultur och folkhälsa

Telefon

0918-141 80

Mobiltelefon

070-646 49 44

E-postadress


Arbetsplats
Kultur- och fritidsavdelningen

Folkhälsa och ungdomsfrågor, fritidsgård, ANDT (alkohol, narkotika, doping, tobak), BRÅ (brottsförebyggande)
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)