klart.se

Du är här: Näringsliv och arbete > Projektverksamheten > Avslutade projekt > Mer kvinnor i basen

Mer kvinnor i basen

En arbetsmarknad utan könsmärkning av branscher ökar såväl mäns som kvinnors möjligheter på arbetsmarknaden. Jämställdhet blir därmed en viktig tillväxtfaktor. Mer kvinnor i basen är ett projekt som Norsjö kommun genomför tillsammans med Malå och Vindelns kommuner och syftar till att bredda och öppna arbetsmarknaden genom att underlätta kvinnors deltagande i basnäringen.

Projektet har initierats eftersom vi på bästa sätt måste ta tillvara på den tillväxtpotential som finns i regionen samt bredda och öppna arbetsmarknaden. Regionen har en starkt könssegregerad arbetsmarknad, där män återfinns inom vissa yrken och positioner medan kvinnor återfinns inom andra.
Det leder till att kvinnor och män har skilda villkor och möjligheter på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar generellt inom den offentliga kommunala sektorn och män inom det privata näringslivet.
Basnäringen är traditionellt sett en manligt dominerad sektor. En arbetsmarknad som vänder sig till både män och kvinnor leder till säkrad arbetskraftsförsörjning, att arbeta med jämställdhet innebär därför att arbeta med hållbar tillväxt!

Syftet med projektet är att motverka könsmärkningen av basnäringen och öka medvetenheten om jämställdhet som tillväxtfaktor. Det riktar sig till företrädare för näringslivet, kvinnor samt ungdomar och skolpersonal på högstadie- och gymnasienivå.Aktiviteter som har genomförts i projektet är bland annat:

Jämställdhetsstrategi för skogsbranschen i Västerbotten

Projektet medverkade i framtagandet av en jämställdhetsstrategi för skogsektorn i Västerbotten som presenterades i samband med SkogsNolia 2011. Den regionala strategin tar utgångspunkt i Landsbygdsdepartementets nationella jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn men har formulerats utifrån regionala behov.

Se Länsstyrelsen Västerbottens filmklipp "Hur ser det ut i din skog?"

Ledningsträffar i företag

Tillsammans med Näringslivets Ledarskapsakademi har projektet genomfört ledningsträffar på några företag inom de deltagande kommunerna. Syftet var att ledningen skulle få information om jämställdhet, genus och dess strukturer samt få möjlighet att fundera och diskutera kring värdegrunden inom deras företag. Några företag har även arbetat enskild med Näringslivets Ledarskapsakademi för att utforma en företagsanpassad handlingsplan gällande värdegrundarbete.

SYV-dagarna 2012

Dagarna anordnades tillsammans med projekt Normstorm i Umeåregionen. Regionens studie- och yrkesvägledare fick delta i en två-dagars konferens på hotell Källan i Åmliden. Syftet med dagarna var att de skulle få kunskaper i normkritisk vägledning samt få möjlighet att se och uppleva några av de basnäringar som finns i regionen. De hade föreläsningar, workshops, diskussioner och studiebesök.

Framtidsdagen 2011

Framtidsdagen har genomförts i två omgångar i Norsjö kommun. Första tillfället syftade till att ungdomarna skulle få koppling till arbetslivet och se möjligheterna med den lokala arbetsmarknaden. Andra tillfället var inriktat på ungdomarna som individer och hur de uppfattar sig själv och sin omgivning. Under båda tillfällena har ungdomarna genomfört workshops och avslutat dagen med en inspirationsföreläsning.

Studiebesök

Ungdomar från alla deltagande kommuner har fått besöka bl.a. Kristinebergsgruvan, Jokkmokkslidens vindkraftspark, industrier och sågverk. Syftet med besöken är att ungdomarna ska få uppleva och få kunskaper om regionens arbetsmarknad.

Om du har kommentarer, frågor, tips och råd eller vill veta mer om projektet– kontakta projektkoordinator Sofie Lindgren.

Mer kvinnor i basen finansieras av Region Västerbotten och Tillväxtverket.

Projektet väntas pågå till och med 31 december 2012.

       
 

 
 

Sidan uppdaterad:  2013-09-04
Kontaktperson

Axelsson
Beatriz Axelsson
Tillväxtschef

Telefon

0918-141 67

Mobiltelefon

072-500 15 30

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

 

 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)