klart.se

Raslres

RASLRES är ett av två EU-finansierade energiprojekt som Norsjö Kommun för närvarande deltar i. Avsikten med energiprojekten är att inspirera och stimulera till nya förnybara energilösningar i glesbygdsområden. RASLRES försöker bl.a. identifiera och åtgärda marknadsmässiga hinder för att öka produktion och användning av energigräset rörflen.

Avsikten med projekt RASLRES är att stimulera ökad användning av biomassa för energi i glesbygdsområden. Huvudfokus ligger på tre typer av biomassa; trä, energigrödor och marin biomassa (alger). 
Norsjös del i projektet är huvudsakligen fokuserat på rörflen som är en snabbväxande energigröda. Utmaningen ligger i att identifiera marknadsmässiga hinder och åtgärda dessa för att introducera rörflen som ett komplement till övriga biobränslen såsom träpellets. 


Rörflen- ett användbart energigräs

Rörflen är ett flerårigt ca 2 m högt energigräs med styvt och kraftigt strå.  Det växer bäst på vattenhållande mullrika lätta jordar och ger ett mer lätthanterligt bränsle ju mindre lera jorden innehåller, pga. avtagande askhalt. Askhalten varierar mellan 2 % på jordar med låg lerhalt upp till 12 % på jordar med hög lerhalt.
Vanligtvis huggs gräset av på hösten och får därefter vila stränglagd på marken över vintern. Flera näringsämnen vandrar tillbaka till roten under vintern, vilket ger naturlig gödsling samtidigt som bränslet blir mer lätthanterligt i pannan.

En genomsnittlig skörd ger ca 4 MWh per hektar, vilket motsvarar värme för ett hushåll under ett år.

Exempel på genomförda aktiviteter

• Hösten 2012 - avslutningsseminarium på Källan i Åmliden. Fokus på energieffektivitet och lokala bränslen.

• Sommaren 2012 - projektmöte på Källan, Åmliden med deltagare från Irland, Nordirland samt Skottland.

• Våren 2012 - internationellt energiseminarium i Skellefteå med deltagare och talare från de fyra nordligaste länen i Sverige samt från Finland, Skottland och Österrike.

• Vintern 2012 - skogsbränsleseminarium på Medan i Norsjö.

• Hösten 2011 - Projektmöte i Umeå, Lycksele, Skellefteå med projektmedlemmar från Irland, Nordirland och Skottland. Studiebesök vid Hällnäs handelsträdgårds fliseldade uppvärmningssystem, vid Skellefteå Krafts anläggning i Skellefteå samt vid GME i Glommersträsk.

• Våren 2011 – Genomförande av förstudie kring rörflen och GROT-flis som bränsle för ny värmelösning i Boliden.

• Januari 2011 – Färdigställande av rapport som täcker svenska energistyrmedel

• Oktober 2010 – Arbete påbörjades med att identifiera alternativa källor för efterfrågan av rörflen.

• Maj 2010 – Eldningstest av rörflensbriketter i en 40kW-panna utfördes. Det enda identifierade problemet var stora askmängder.

• Maj 2010 - En marknadsmodell som analyserar marknadsläget för rörflen och specificerar olika stimuleringsåtgärder för att öka utbud och efterfrågan av rörflen i Västerbotten utarbetades av en konsult.

• Maj 2010 - Evenemanget ”Bioenergi i Norsjö” hölls på Medan, där projekt, organisationer och företag bjöds in för att presentera hur de arbetar med bioenergi. 

• Mars 2010 - Projektmöte i Skellefteå och Norsjö där projektmedlemmar från Irland, Skottland och Nordirland informerades om hur vi arbetar med biomassa i Sverige. Studiebesök gjordes på olika energirelaterade platser i Norsjö och kraftvärmeverket i Hedensbyn, Skellefteå.

Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare eller besöka projektets hemsida. Kontaktuppgifter finner du till höger.

Detta projekt finansieras av Region Västerbotten och Norra Periferiprogrammet, Interreg IVB.

Raslres 


   

 
 

Sidan uppdaterad:  2013-09-04
Kontaktperson

Axelsson
Beatriz Axelsson
Tillväxtschef

Telefon

0918-141 67

Mobiltelefon

072-500 15 30

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

 

 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 

 

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)