klart.se

Smallest

Ett ökat användande av småskaliga förnybara energilösningar som sol, vind, vatten och biomassa kan innebära både miljömässiga och ekonomiska fördelar. Projektet SMALLEST vill bidra till att intresset för dessa typer av energilösningar ökar bland byar, föreningar, samhällen och kommuner i norra Europa. Förutom de miljömässiga fördelarna kan en satsning på småskalig förnybar energi leda till att samhällen blir självförsörjande i sitt energibehov och att fler lokala arbetstillfällen skapas.

SMALLEST har som ambition att öka kunskapen kring och användandet av småskaliga förnybara energilösningar i glesbygdskommuner, samt att identifiera och hantera hinder för implementering.
Projektet arbetar därför med beslutsfattare, företag, föreningar och privatpersoner i små kommuner för att synliggöra behov, möjligheter och lösningar kring små förnybara energiprojekt.
Målet med projektet är således att förståelsen för och användandet av småskaliga förnybara energilösningar ökar, för att på så vis bidra till en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling. För att uppnå målet utvecklas och testas en modell för hur förnybara energialternativ kan förankras i glesbygdsområden .

Nya miljövänliga pilotprojekt

Åtta pilotprojekt har startats. Dessa handlar om solenergi, vattenkraft, närvärmenät, biogas samt pannor eldade med olika slags biomassa.
Informationsmöten riktade mot allmänheten har arrangerats i 15 byar, och ett flertal andra möten och presentationer med energirelaterat innehåll har hållits för bland annat politiker och skolelever.
Ett projektmöte i Västerbotten med 17 deltagare från länder i norra Europa ordnades i mars 2011. Det inkluderade studiebesök i bland annat Rusksele och Skellefteå.

SMALLEST är ett av Norsjö kommuns internationella projekt och har ett gränsöverskridande samarbete med länder som Skottland, Finland, Nordirland, Shetlandsöarna, Färöarna och Island.

Projektet startade i juli 2009 och avslutas i juni 2012.

SMALLEST finansieras av Region Västerbotten och Norra Periferiprogrammet (EU).
Om du vill veta mer om projektet är du välkommen att kontakta någon av våra medarbetare eller besöka projektets hemsida.
Kontaktuppgifter finner du till höger.

SMALLEST

 

  

 
 

Sidan uppdaterad:  2013-09-04
Kontaktperson

Axelsson
Beatriz Axelsson
Tillväxtschef

Telefon

0918-141 67

Mobiltelefon

072-500 15 30

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

 

 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 

Region Västerbotten

Goda exempel:
Klicka hör fär att ladda ner en pdf med goda exempel (öppnas i nytt fönster)

Energiseminarium
Klicka här för att öppna inbjudan (pdf, öppnas i nytt fönster)

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)