klart.se

Inland

Norsjö, Malå, Lycksele och Vilhelmina är fyra kommuner som står inför stora utmaningar vad gäller befolkningsfrågan. Utflyttningen har varit konstant under de sensaste decennierna och inom några år väntas stora pensionsavgångar.
Flyktingmottagandet ses därför som en tillväxtfråga.
För att möta befolkningsutmaningarna och göra flyktingmottagandet så bra som möjligt gick kommunerna samman och utvecklade en samverkansmodell.

Målet med projeketet var att skapa samverkan mellan Norjsö, Malå, Lycksele och Vilhelmina kommuner vad gäller flyktingmottagandet.
Man utformade därför en särskild samverkansmodell med hjälp av vilken man ville förbättra och rikta informationen och introduktionen till de nyanlända. 
På så sätt skapades lika förutsättningar och villkor oavsett i vilken kommun mottagandet skedde. Detta sammantaget skulle bidra till en starkare känsla av tillhörighet vilket är en förutsättning för att våra nya kommunmedborgare ska trivas i våra inlandskommuner. 

Samverkansmodellen

Samverkan har skett enligt en modell i fyra steg:

1. Information i flyktinglägret innan ankomst till Sverige.

2. Första information vid ankomst

3. En veckas gemensam samhällsinformation, "temaveckan"

3. Fördjupad samhällsinformation under sex månader efter ankomst.

Ny etableringsreform

Den 1 december 2010 trädde en ny reform ikraft för att påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet. Denna reform innebär bland annat att Arbetsförmedlingen tar över samordningsansvaret från kommunerna för etableringsinsatserna för vuxna. Dock kommer kommunerna även fortsättningsvis ha viktiga uppgifter i flyktingmottagandet och för nyanländas etablering, bland annat ansvaret för att erbjuda samhällsorientering.
Samhällsorientering införs som en obligatoriskt del av nyanländas etableringsplan. Den ska ge en grundläggande förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt kunskapsinhämtande.
Samhällsorienteringen ska omfatta 60 timmars utbildning fördelat på åtta utbildningsblock.

Detta ligger i linje med det utbildningspaket som vi kunnat erbjuda våra kvotflyktingar inom ramen för projekt Inland.

Om du vill veta mer om den nya reformen finns förordningen att ladda hem i sin helhet, länk hittar du till höger.

Vad har projektet lett till?

  • Ökad samverkan mellan kommunerna vad gäller flyktingmottagande
  • Deltagarna har god kännedom om det svenska samhället
  • Fler kvotflyktingar är bosatta i någon av de fyra deltagande kommunerna än tidigare år
  • Deltagarna har fått ett större socialt nätverk

Projektet började i januari 2010 och avslutades i december 2011

Detta projekt finansierades av Europeiska flyktingfonden

Flyktingfonden logotype
 

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-09-26
Kontaktperson

Axelsson
Beatriz Axelsson
Tillväxtschef

Telefon

0918-141 67

Mobiltelefon

072-500 15 30

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

 

 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 

Ny förordning om samhällsorientering

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)