klart.se

KOM IN

Under hösten 2009 genomförde Personalenheten förstudien KOM IN (Kvinnor och män i Norsjö). Förstudien var en reaktion på den ökade arbetslösheten bland unga kvinnor och män i kommunen, tillsammans med faktumet att stora generationsväxlingar på arbetsmarknaden väntas inom ett par år.

Det övergripande syftet med förstudien var att undersöka möjligheten att öka unga kvinnor och mäns chanser till sysselsättning. Avsikten var att identifiera vad unga män och kvinnor egentligen vill och har för behov.

Målsättningen med förstudien var att hitta ett system/en modell för slussning av unga kvinnor och män mot sysselsättning. Förhoppningen var att därefter kunna testa denna i ett genomförandeprojekt. Efter förstudiens avslut beslutade kommunen att under några månader inrätta en tjänst vid personalenheten för att arbeta vidare med förstudiens resultat. 

Förstudien finansierades av Norsjö kommun.  
 
 
 

Sidan uppdaterad:  2013-09-04
Kontaktperson

Axelsson
Beatriz Axelsson
Tillväxtschef

Telefon

0918-141 67

Mobiltelefon

072-500 15 30

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

 

 
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)