klart.se

Förtur

hands-1797401_1920.jpg

Placering till barnomsorg erbjuds i mån av plats genom den turordning som gäller vid fördelning av platser. Observera att barnets plats i kön kan förändras och att turordningen inte garanterar ett visst val.

Ansök så snart som möjligt
Den som har ansökt om plats i förskolan ska inom 4 månader efter att ansökan inkommit, erbjudas plats vid någon av kommunens förskolor eller pedagogiska omsorg. Ansökan gör du så snabbt som möjligt. Barnets födelsedatum blir ködatum. Förtur lämnas till barn som bedöms vara i behov av särskilt stöd och kan lämnas, efter individuell prövning, även till andra. 

Förtur - i första hand
Förtur ges i första hand till barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling. Plats ska erbjudas där barnets behov bäst kan tillgodoses.

Förtur - i andra hand
Efter individuell prövning kan förtur beviljas för:

- barn i familj som har rätt till bistånd

- barn till ensamstående förälder

- syskon till barn som redan placerats

Hänsyn kan komma att tas till den aktuella barngruppens sammansättning.
 
 

Sidan uppdaterad:  2018-04-16
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)