klart.se

Lokalbidrag

Frivilliga ideella föreningar/organisationer verksamma inom kommunen såsom politiska, fackliga sammanslutningar, idrotts-, nykterhets-, kulturella och religiösa föreningar samt studieförbund kan söka lokalbidrag till samlingslokal eller annan typ av lokal i de fall föreningen antingen hyr eller äger lokalen.

Bidraget är ej avsett för idrottslokaler som erhåller skötselbidrag.

Lokalbidrag beviljas enligt följande:

Bidrag beviljas efter redovisning av faktiska nettokostnaden för:   
- hyra    
- el, uppvärmning   
- sophantering/vatten 
- snöröjning
- slamtömning
- lättare underhåll
- städning
- försäkring

Bidrag beviljas ej för:
- telefon
- övriga administrativa kostnader
- annonser

Har sökande förening haft intäkter som kan hänföras till lokalens nyttjande skall dessa intäkter redovisas på ansökningsblanketten.
 
 

Sidan uppdaterad:  2013-04-15
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)