klart.se

Du är här: Kultur och fritid > Föreningsservice > Föreningsbidrag > Fiskevårdande åtgärder

Fiskevårdande åtgärder

Fiskevårdsområdesföreningar och andra godkända fiskevårdande föreningar äger rätt att när som helst under året söka bidrag till fiskevårdande åtgärder.

En förutsättning för att bidrag skall kunna beviljas är att det i föreningens stadgar framgår att fisket upplåts till allmänheten.

Om bidragsansökan avser åtgärder i vattnen krävs nödvändiga tillstånd från berörd myndighet.

Till inplantering av fiskyngel utgår 25% av kostnaderna i bidrag, dock max 5 000 kronor per år och förening.

Till åtgärder som syftar till att stärka den befintliga fiskstammen eller förbättra miljön kring vattnen utgår 50% av kostnaderna i bidrag, dock högst 10 000 kronor per förening och år. Eget arbete får högst upptas till 5 000 kronor vid redovisning av kostnader i samband med projekten.

Skänkt material o dyl. får även högst upptas till 5 000 kronor vid redovisning av kostnader i samband med projekten. Vad
beträffar eget arbete och skänkt material skall uppskattningen/beräkningen av kostnaderna vara skälig.

Det totala bidraget från fiskevårdande åtgärder är maximerat till 10 000 kronor per förening och år.

Beslut om beviljande av bidrag till inplanteringar av fiskyngel fattas på delegation av handläggare vid tekniska förvaltningen i enlighet med kommunstyrelsens direktiv. Övriga beslut och ärenden skall tillställas kommunstyrelsen för prövning.

Minst 50% av kortfiskeintäkterna skall användas för fiskevårdande åtgärder inom föreningen.

Beviljade bidrag utbetalas efter redovisning av slutliga kostnader och besiktning av slutfört projekt.

Beviljande av bidrag sker inom ramen för tillgängliga budgetmedel.
 
 

Sidan uppdaterad:  2013-04-15
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)