klart.se

BitStreamII

BitStream

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan de svenska kommunerna Umeå, Åsele, och Norsjö samt Umeå Universitet- Institutionen för informatik och Länsstyrelsen Västerbotten. Från Norge medverkar Bodö och Hemnes kommuner, Statens Innkrevningssentral samt Nord Universitet.


Projektets övergripande mål är att genom nära samarbete över landsgränser utveckla en långsiktigt hållbar innovationskapacitet, effektivare organisering sam produktivare verksamhet i deltagande offentliga organisationer.

För mer information om projektet: www.bitstreamproject.org (öppnas i nytt fönster)

Projektets aktiviteter initialt gäller processkartläggning och optimering av processer. Projektet blir för Norsjös del ett komplement till pågående arbete med mål- och resultatstyrning. Andra processer som bearbetas är Delårs- och Årsrapporter, Rekrytering med intern rörlighet, Resursfördelning inom utbildning för elever med särskilda behov, Trygghetslarmkedjan och Hantering av idéer.  

Projekttid
2016-06-01 – 2019-05-31

Samarbetspartners
Norsjö, Åsele och Umeå Kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Umeå Universitet, Från Norge: Statens Innkrevningssentral, Hemnes Kommune, Bodö Kommune och Nord Universitet

Vilken avdelning som sökt
Umeå Universitet Institutionen för informatik är projektägare. Kanslienheten är Norsjö kommuns kontakt med projektet. I Norsjö är fem (5) olika verksamhetsenheter representerade: kommunledning, kansli, utbildning, hemtjänst, HR.

Externa finansiärer
Interreg Botnia-Atlantica 2014-2020
Umeå Universitet
Länsstyrelsen Västerbotten
De 3 deltagande kommunerna (Norsjö, Åsele, Umeå), eftersom Umeå Universitet är projektägare så blir Norsjö per definition extern finansiär.
Norska kommuner, Statens Innkrevningssentral, Universitetet i Nordland och Nordland fylkeskommune har egen Norsk budget.

 
Norsjö kommuns finansiering Kontant Arbetstid
2016  0 kr  135 440 kr
2017  0 kr  205 368 kr
2018  0 kr  192 042 kr
2019 0 kr  67 144 kr


Egen finansiering (kontant/arbetstid) – I detta projekt rapporteras enbart Personalkostnader.

Norsjös insats är i form av arbetstid och kan estimeras med ca 200 000 kr per år, och med uppbokning av personalkostnader enligt tabellen nedan förväntas ca 50% återbetalas av projektet.

Total budget
€ 1 027 628  (ca 10 138 650 kr)
Norsjö kommuns del: 599 594 kr
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-12-22
Kontaktperson

Johansson
Inger Johansson
Strateg

Telefon

0918-141 19

Mobiltelefon

073-0883697

Besöksadress

Norsjö

E-postadress

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)