klart.se

Du är här: Näringsliv och arbete > Projektverksamheten > Pågående projekt > Bredband till fler

Bredband till fler

Bredband

Den 9 december beslutade strukturfondspartnerskapet övre Norrland att prioritera projekt ”Bredband till fler” och bevilja dryga 22 miljoner kronor i projektstöd. Inom ramen för projektet kommer så kallat ortssammanbindande bredbandsnät att byggas i Västerbottens alla 15 kommuner.

 
Västerbotten har som målsättning att 95 % av länets hushåll och företag ska ha tillgång till en bredbandsuppkoppling om minst 100 Mbit/s år 2020. För att nå dit krävs stora satsningar på bredbandsutbyggnad, främst i de mer avlägsna områdena som idag helt saknar marknadsintresse.

De 22 miljoner kronor som beviljats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden avser medfinansiering om 50 % av projektets totala budgetomslutning. Region Västerbotten medfinansierar projektet med 5 miljoner kronor (11 %) och länets kommuner medfinansierar tillsammans 17 miljoner kronor (39 %).

Projektet startar den 1 januari 2016 och förväntas pågå t.om. 30 april 2019

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-12-22
Kontaktperson

Karlsson
Magnus Karlsson
IT-strateg

Telefon

0918-141 13

Besöksadress

Storgatan

E-postadress


Arbetsplats
IT-personal

Kansli och IT-enheten
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)