klart.se

Co-Active

Projektet är ett samarbete mellan Norsjö kommun och Urkraft i Skellefteå. Projektet riktar sig till personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Projektet syftar till att integrera deltagare från målgruppen så att dessa upplever sig kommit närmare sina egna mål och arbetsmarknaden. Projektet ska vidareutveckla befintliga goda verksamheter för arbetslivrehabilitering och sysselsättning såsom exempelvis Knut´ns verksamhet i Norsjö samt skapa fler arbetsplatser bland annat i form av sociala företag.


I projektet ingår arbetsintegrerande insatser såsom rehabiliteringsmentorer, anhörigstöd och språkpraktik. Det ingår även insatser för att skapa fler arbetstillfällen såsom job carving, socialt företagande och arbete med attityder.

Projekttid
2016-04-01 – 2018-12-31

Samarbetspartners
Urkraft Service AB, Norsjö kommun, Arbetsförmedlingen Skellefteå, Arbetsförmedlingen Norsjö, Försäkringskassan, Hälsocentralen Skellefteå, Hälsocentralen Norsjö samt EFS Mobackenkyrkan.

Vilken avdelning som sökt
Urkraft är projektägare. Tillväxtavdelningen svarar för Norsjödelen av projektet.

Externa finansiärer
Europeiska Socialfonden
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen Skellefteå
Arbetsförmedlingen Norsjö
Västerbottens läns landsting
Norsjö kommun
Skellefteå Kommun
Samordningsförbundet

Norsjö blir per definition en extern finansiär eftersom det är Urkraft som är projektägare.

Norsjö kommuns finansiering Kontant Arbetstid
2016  20 000 kr  49 460 kr
2017  20 000 kr  296 760 kr
2018  20 000 kr  247 300 kr
  

Total budget
22 802 072 kronor (varav 11 654 370 kronor utgörs av ersättning till deltagare)
 
 

Sidan uppdaterad:  2016-12-22
Kontaktinformation

Tillväxtavdelningen
Tillväxtavdelningen


Telefon

0918-140 00 (vx)

Besöksadress

Storgatan 67
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)