klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete, stadsplanering > Detaljplaner > Förslag till detaljplan
 

Förslag till detaljplan 

Underrättesle om granskning av detaljplan för Backen Västra, Hästen, Hällan 8 m.fl., Norsjö samhälle, Norsjö kommun

bygglov.jpg
 
Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Backen Västra, Hästen, Hällan 8 m.fl., Norsjö samhälle, Norsjö kommun

Syftet med detaljplanen är att skapa större flexibilitet i detaljplanerna Backen Västra, Hästen, Hällan 8 m fl. För fastigheter på Backen Västra som idag är planlagda för bostadsändamål vill kommunen ändra till handel och kontor tillsammans med bostäder. För Backen Västra 10 vill man utöka den dela av fastigheten som idag är handel och kontor med bostäder. På Hällan 8 föreslås att preciseringar av parkering och naturmark tas bort i för att öka flexibiliteten i utformning av parkering och
grönytor.

Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 2017-04-03 till och med 2017-04-24. Planförslaget har efter samrådet ändrats bl.a. med avseende på:

• Planen kompletteras med bestämmelser avseende buller.

• Den del av Backen Västra 10 som planerades som HK (handels- och kontorsändamål) ändras till BHK (bostads-, handels- och kontorsändamål).

• Bestämmelser om tomtindelningar från 1940- och 1970-talen upphävs.
Planförslaget ställs nu ut för granskning. Planförslaget finns tillgängligt på kommunkontoret i Norsjö samt på Norsjö kommuns hemsida www.norsjo.se.
 
Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska senast 2017-07-05 framföra dessa skriftligen till Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning, Storgatan 13, 930 70 Malå, eller via e-post till mob@mala.se

Den som inte framfört skriftliga synpunkter före denna dag kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Du hittar förslaget här (samtliga länkar är pdf, öppnas i ny flik)

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Har ni frågor kontakta
Elin Nilsson, 0918-14153, eller Lorentz Karlsson 0918-14150


Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning

     


Publicerad:  2017-06-14 08:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)