klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Kommunens planarbete, stadsplanering > Detaljplaner > Detaljplan för Backen Västra, Hästen, Hällan m.fl.
 

Detaljplan för Backen Västra, Hästen, Hällan m.fl. 

Detaljplan för Backen Västra, Hästen, Hällan m.fl. Norsjö kommun är antagen

bygglov.jpg
 
Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till ny detaljplan för fastigheterna Backen Västra, Hästen m.fl., Norsjö kommun. Planens syfte är att skapa större flexibilitet i detaljplanerna Backen Västra, Hästen, Hällan 8 m fl. För fastigheter på Backen Västra som idag är planlagda för bostadsändamål ändrar kommunen till handel och kontor tillsammans med bostäder.

För Backen Västra 10 utökas den del av fastigheten som idag är handel och kontor med bostäder. På Hällan 8 har preciseringar av parkering och naturmark tagits bort för att öka flexibiliteten i utformning av parkering och grönytor.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 6 juni till 5 juli 2017. De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktats finns redovisade i granskningsredogörelsen.

Kommunfullmäktige antog detaljplan för Backen Västra, Hästen, Hällan m.fl., Norsjö kommun, vid sitt sammanträde 2017-11-27, § 103.

Antagandehandlingarna finns här:

Planbeskrivning

Plankarta

Granskningsredogörelse

Samrådsredogörelse

Har ni frågor kontakta
Elin Nilsson, 0918-14153, eller Lorentz Karlsson 0918-14150


Malå/Norsjö Miljö- och byggavdelning

     


Publicerad:  2017-11-30 08:40

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)