Med kommunbladet för juni följer det men en evenemangskalender för sommaren, vad tycker du om det?
Ställning just nu:
Mycket bra (82%)
 
Bra (12%)
 
Inte intresserad (4%)
 
Dåligt, önskar annat (2%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 56 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-06-15:15:00