Har du badat i sommar?
Ställning just nu:
Ja, flera gånger (28%)
 
Ja, en gång (8%)
 
Nej, men har tänkt (34%)
 
Badar aldrig (30%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 89 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-07-04:11:00