Har du badat i sommar?
Ställning just nu:
Ja, flera gånger (16%)
 
Ja, en gång (10%)
 
Nej, men har tänkt (39%)
 
Badar aldrig (35%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 51 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-07-04:11:00