Kommunstyrelsen har beslutat att ordna en uppställningsplats för skrotbilar, för att undvika att bilar blir stående på tomter eller i naturen. Vad tycker du om det?
Ställning just nu:
Jättebra! (89%)
 
Bra (9%)
 
Inte bra (1%)
 
Har ingen åsikt (1%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 109 personer röstat.
Omröstningen startade 2018-01-02:07:00