klart.se

Digital anslagstavla


Justerade protokoll


Utbildnings- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdag 2018-08-27
Datum då anslag sätts upp: 2018-08-29
Datum då anslag tas ned: 2018-09-19
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

Allmänna utskottet
Sammanträdesdag 2018-08-28
Datum då anslag sätts upp: 2018-08-29
Datum då anslag tas ned: 2018-09-19
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

Gemensam överförmyndarnämnd
Sammanträdesdag: 2018-09-11
Datum då anslag sätts upp: 2018-09-17
Datum då anslag tas ned: 2018-10-08
Sekreterare: Carina Westerlund

Kommunstyrelsen
Sammanträdesdag: 2018-09-11
Datum då anslag sätts upp: 2018-09-18
Datum då anslag tas ned: 2018-10-10
Sekreterare: Ingela Lidström


Du hittar de flesta protokollen här (intern länk, öppnas i nytt fönster)Tillkännagivanden och kungörelser

Valnämndens preliminära räkning av röster

Onsdag den 12 september kl. 09:00 förrättas preliminär räkning av röster som inkommit efter valdagen.

Plats: kommunkontoret, sammanträdesrummet Björnen

Länsstyrelsens slutliga rösträkning (öppnas i nytt fönster)

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2018-09-18
Kontaktinformation

Kansli och IT-enheten
Kansli och IT-enheten


Telefon

0918-14000 (vx)

*
 
Detta är den digitala versionen av Norsjö kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Relaterad information
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)