klart.se

Du är här: Klagomål och synpunkter inom hälso- och sjukvård

Klagomål och synpunkter inom hälso- och sjukvård 

Från och med 1 januari 2018 trädde, Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården, i kraft..

aldrevard-0929_web.jpg
 
Enligt lagen ska det i varje landsting och kommun finnas en eller flera patientnämnder med uppgift att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom i stort sett alla offentligt finansierad hälso- och sjukvård hos landsting och kommun samt folktandvården och den tandvård som landstingen finansierar (t.ex. barntandvård). Det är i första hand vårdgivarna som ska ta emot och besvara klagomål från patienter och deras närstående.

Börja med att ta kontakt med vårdpersonalen på den enhet det gäller. Oftast kan missförstånd och oklarheter redas ut på det sättet. Det går även att kontakta chefen för enheten och/eller chefen för den personal det gäller om du inte är nöjd med vårdpersonalens förklaring eller om kontakten med personalen inte fungerar. 

Berätta om dina erfarenheter och vad du har synpunkter på muntligt eller skriftligt. På kommunens hemsida finns formulär att fylla i eller dra ut som blankett att fylla i manuellt. Den heter "Synpunkter/beröm, idéer, missnöjen" och du hittar den här:
http://www.norsjo.se/default.aspx?id=28017

När det gäller legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal kontaktas Enhetschef för medicinska enheten på telefon: 0918-142 39.

Det går också bra att vända sig direkt till Medicinskt ansvarig sjuksköterska på telefon: 0918-142 41. Övriga kontaktuppgifter finns på hemsidan. http://www.norsjo.se/default.aspx?id=19248&refid=21115

Patientnämnden kan vara till stöd och hjälp för dig som vill framföra synpunkter och klagomål.
Telefon: 090-785 70 00 (vxl) begär patientnämnden.
Läs mer: http://www.norsjo.se/default.aspx?id=21116&ptid=0

Publicerad:  2018-02-26 08:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)