Vi har brist på möbler och stor efterfrågan på Knut´n. Vi vill därför undersöka om eventuell utökad service. En så kallad "Städvecka" med gratis upphämtning två gånger per år, specifika veckor då saker hämtas inom samhället och ute i byarna. Skulle du/ni nyttja dessa "Städveckor" till att skänka varor till Knut´n?
Ställning just nu:
Ja (93%)
 
Nej (7%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 107 personer röstat.
Omröstningen startade 2018-04-16:08:00