klart.se

Du är här: Vattenvårdsprojekt

Vattenvårdsprojekt 

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning kommer tillsammans med Skellefteå kommun att genomföra ett vattenvårdsprojekt om algblommande sjöar i Norsjö och Skellefteå kommuner. Projektet kommer att pågå under 2018-2020 och ska genomföras parallellt med screeningprojekt av andra sjöar i området.

Vattendroppe

Vattenvårdsprojektet finansieras med LOVA-medel och medfinansieras av Skellefteå och Norsjö kommuner.
Inom projektet ska det ske en kartläggning av sju sjöar i Norsjö och Skellefteå kommuner.

De sjöar som ingår i vattenvårdprojektet är:
• Stor Lappselet (Skellefteå)
• Fäbodträsket (Skellefteå)
• Kalvträsket (Skellefteå)
• Sör-Lidträsket (Skellefteå och Norsjö)
• Nörd-Lidträsket (Norsjö)
• Bjurselet (Norsjö)
• Norsjön (Norsjö)

I vissa av dessa sjöar har det under senare år konstaterats algblomning och övergödningsproblem. Norsjön har även tidigare dokumenterats med övergödningsproblem och klassas med måttlig ekologisk status i VISS (vatteninformationssystem Sverige).

Stickprovsanalyser har påvisat kraftigt förhöjda halter av fosfor i sjöarna. Idag saknas till stor del statusklassning utifrån biologiska kvalitetsfaktorer och fysikalisk-kemiska kvalitetsfaktorer i de ovan nämnda sjöarna. Inom projektet kommer provtagning göras dels mitt i sjön och på en del av biflöden till/från sjöarna.

Inom projektet kommer en åtgärdsplan att upprättas som ska redovisa näringssituationen, påverkanskällor samt prioritering av möjliga åtgärder. Målet är att minska algblomning och på sikt uppnå god status enligt Vattendirektivet i de ingående sjöarna.

De sjöar i Norsjö kommun som ingår i det parallella screeningprojektet är:
• Arnträsket
• Mensträsket (Bastuträsk)
• Sikträsket
• Kvavisträsket
• Gransjön
• Raggsjön
• Gissträsket
• Lillholmträsket

I dessa sjöar kommer provtagning att ske mitt i sjön under augusti 2018.

Publicerad:  2018-06-21 08:30

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)