klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Framtidsbild Norsjöbygden

Framtidsbild Norsjöbygden

Framtidsverkstad


Rösta på det visionsförslag du gillar bäst!

Fem visionsförslag har tagits fram för Norsjöbygden. Förslagen har arbetats fram utifrån träffar med näringsliv, föreningsliv och privatpersoner. Dessutom ligger den 550 enkätsvaren från enkäten "Vad tycker du om Norsjöbygden" till grund.

Cirka 20 % av Norsjöbygdens befolkning har på olika sätt medverkat i processen med att ta fram en ny vision.

Resultatet från den här omröstningen kommer att vara vägledande och rådgivande när politikerna ska ta beslut om vilken vision som Norsjö kommun (organisationen) ska jobba för. Vi hoppas att fler företag, föreningar och organisationer vill ställa sig bakom visionen.

Nedan är visionerna du kan rösta på.

FÖRSLAG 1:
Samlad kraft ger trygghet och utveckling
Norsjöbygden är välmående och går sin egen väg. Med gemensam kraftsamling och stort engagemang skapar vi tillsammans en trygg och hållbar livsmiljö – både nu och för kommande generationer.

FÖRSLAG 2:
Hela Norsjöbygden lever och blomstrar
Engagemang, öppenhet, mod och ny teknik leder oss in på nya vägar och ger oss ständigt nya möjligheter.

FÖRSLAG 3:
En plats för fler som tänker nytt och nära
Norsjöbygden är en plats att längta till för fler. En kulturbygd i utveckling som vågar tänka nytt. Ett hem och en besöksanledning för alla som vill komma närmare varandra och naturen.

FÖRSLAG 4:
En plats dit fler längtar att få vara
En stolt kulturbygd där fler hittar till världens bästa friluftsliv. Norsjöbygden blomstrar, utvecklas och välkomnar nya människor och idéer.

FÖRSLAG 5:
Världens bästa vardag

Norsjöbygden är välmående och i stark utveckling där fler hittar världens bästa vardag. Med öppenhet och mod välkomnar vi besökare, bosättare och etablerare.

Rösta via denna länk:
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=676735X160702686X78644


Om du behöver hjälp med att rösta via länken kan du få ett besök på biblioteket i Norsjö.

Du kan bara rösta en gång och på ett förslag. Du kan rösta till den 20 januari.

Läs mer om visionsarbetet här:
http://norsjo.se/default.aspx?id=47729

----------

Enkäten - vad tycker du om Norsjöbygden

550 personer svarade på enkäten. Nedan kan du se resultatet. Om du inte svarade på den men ändå vill vara med och bidra kan du ingå i en arbetsgrupp, kontakta Martine Westerlund (kontaktuppgifter till höger).

Klicka här för att läsa svaren från enkäten (pdf, öppnas i nytt fönster).

----------

Byaträffar
Representanter från Norsjö kommun har varit ute på byaträffar för att informera om arbetet. I en del byar kommer det att bli fler träffar då man valt att delta mer aktivt.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-01-09
Kontaktperson

Martine Westerlund
Processledare Framtidsprogrammet

Telefon

072 2251 976

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)