klart.se

Du är här: Rösta på det visionsförslag du gillar bäst!

Rösta på det visionsförslag du gillar bäst! 

Fem visionsförslag har tagits fram för Norsjöbygden. Förslagen har arbetats fram utifrån träffar med näringsliv, föreningsliv och privatpersoner. Dessutom ligger den 550 enkätsvaren från enkäten "Vad tycker du om Norsjöbygden" till grund.

Bild till visionsomröstningen
Foto: Ricke Johansson, Jesper Stenmark, Lars Bygdemark, Julia Dahlberg, Norsjö kommun

Cirka 20 % av Norsjöbygdens befolkning har på olika sätt medverkat i processen med att ta fram en ny vision.

Resultatet från den här omröstningen kommer att vara vägledande och rådgivande när politikerna ska ta beslut om vilken vision som Norsjö kommun (organisationen) ska jobba för. Vi hoppas att fler företag, föreningar och organisationer vill ställa sig bakom visionen.

Vad händer sedan?
När det är bestämt vilken vision som ska gälla kommer fokusområden att tas fram utifrån det insamlade materialet (enkäter, träffar och dialogmöten).

Fokusområden kan till exempel vara barn och unga, kompetensförsörjning, fritid och kultur med flera. I fokusområdena kan Norsjö kommun och andra aktörer bidra till utveckling. Norsjö kommun kommer att sätta mål för sitt arbete utifrån fokusområdena. Det kan även andra aktörer göra.

Utifrån visionen och fokusområdena kommer sedan ett gediget utvecklingsarbete ske.

Vad är en vision?
En vision är en framtidsbild som visar i vilken riktning vi gemensamt vill att Norsjöbygden ska utvecklas. En vision är alltså en inspirerande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd. Visionen är intern för alla vi som bor, verkar och lever i Norsjöbygden. Därför vill vi att så många som möjligt ska vara med och rösta, så att du sedan känner igen dig i visionen.

Nedan är visionerna du kan rösta på.

FÖRSLAG 1:
Samlad kraft ger trygghet och utveckling
Norsjöbygden är välmående och går sin egen väg. Med gemensam kraftsamling och stort engagemang skapar vi tillsammans en trygg och hållbar livsmiljö – både nu och för kommande generationer.

FÖRSLAG 2:
Hela Norsjöbygden lever och blomstrar
Engagemang, öppenhet, mod och ny teknik leder oss in på nya vägar och ger oss ständigt nya möjligheter.

FÖRSLAG 3:
En plats för fler som tänker nytt och nära
Norsjöbygden är en plats att längta till för fler. En kulturbygd i utveckling som vågar tänka nytt. Ett hem och en besöksanledning för alla som vill komma närmare varandra och naturen.

FÖRSLAG 4:
En plats dit fler längtar att få vara
En stolt kulturbygd där fler hittar till världens bästa friluftsliv. Norsjöbygden blomstrar, utvecklas och välkomnar nya människor och idéer.

FÖRSLAG 5:
Världens bästa vardag

Norsjöbygden är välmående och i stark utveckling där fler hittar världens bästa vardag. Med öppenhet och mod välkomnar vi besökare, bosättare och etablerare.


Du kan rösta på två sätt:
1. Via denna länk: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=676735X160702686X78644 

Om du behöver hjälp med att rösta via länken kan du få ett besök på biblioteket i Norsjö.

2. Lämna in en lapp med din röst till receptionen i kommunhuset, Storgatan 67 i Norsjö. I luckan finns lappar där du kan kryssa det förslag som du gillar bäst.

Du kan bara rösta en gång och på ett förslag. Du kan rösta till den 20 januari.

Publicerad:  2019-01-11 08:10

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)