Fem visionsförslag har tagits fram för Norsjöbygden. Har du röstat på det visionsförslag du gillar bäst?
Ställning just nu:
Ja (58%)
 
Ska göra det (12%)
 
Nej (31%)
 
0%

50%

100%

Totalt har 26 personer röstat.
Omröstningen startade 2019-01-09:13:00