Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bakgrund med en vit cirkel med ordet "kommunfullmäktige".

Kommunfullmäktige 28 mars 2022

Här kan du se kommunfullmäktige i Norsjö när de sammanträder i kväll kl. 18:00 (28 mars 2022).

 

Kommunfullmäktige 2022-03-28

Välkomna att följa kommunfullmäktige digitalt.

Publicerat av Norsjö kommun Måndag 28 mars 2022


Ärenden:

 1. Inledning och öppnande av sammanträdet
 2. Upprop
 3. Val av protokollsjusterare samt två justerarersättare. Justering sker tisdag den 5 april kl. 13:00 på kommunkontoret
 4. Arbetsordning
 5. Årsredovisning för 2021 års räkenskaper och förvaltning för Norsjö kommun. KS § 53/22
 6. Avsägelse av förtroendeuppdrag
 7. Delgivning
 8. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2022-2026, KS § 13/22
 9. Remiss – Regional innovationsstrategi 2022, KS § 15/22
 10. Ny reningskammare till Bjurträsk avloppsreningsverk, KS § 16/22
 11. Rapport om ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 4 2021, KS § 19/22
 12. Verksamhetsberättelse miljö- och byggnämnden 2021, KS § 27/22
 13. Ersättningsreglemente för förtroendevalda mandatperioden 2023-2026 -basarvode, KS § 28/22
 14. Taxa för tillsyn enligt Lag (2014:267) om energimätning i byggnader, KS § 29/22
 15. Investeringsärende – Utbyggnad och uppgradering stadsnätet i Bastuträsk, KS § 44/22
 16. Lokalutredning – Förskola, KS § 45/22
 17. Motion – Inför nämnder i stället för utskott, KS § 47/22
 18. Tilläggsanslag för 2021, KS § 48/22
 19. Hantering – Extra medel 2022, KS § 49/22
 20. Direktiv för budget 2023, KS § 52/22
 21. Ombudgetering av medel ur 2021 års budget till 2022, KS § 54/22
 22. Revidering – Satsning av viss högskoleutbildad personal, KS § 57/22
 23. Budget 2022 Norsjölägenheter AB
 24. Övriga ärenden som utan laga hinder kan upptas till behandling

Senast ändrad 28 mars 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.