Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bild med ordet kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 12 oktober

Tisdag den 12 oktober hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.


Medborgarförslag – idrottsskylt

Det har kommit in ett medborgarförslag gällande infartsskyltarna till Norsjö samhälle. De som lämnat förslaget saknar en framgångsrik idrottsprofil, nämligen Hedvig Malm som utövar motorsport.

Under 2017 satte Norsjö kommun upp välkomstskyltar med motiv på kända idrottsprofiler med härkomst från Norsjö bygden. Det finns totalt fyra infartsskyltar vid infarterna till Norsjö samhälle. Idag är det Jon Persson bordtennis, Kristina Andersson ishockey, Freja Morén volleyboll och Erik Burvall, fitness five.

Kommunen har för avsikt att med jämna mellanrum se över välkomstskyltarna vid infarterna till Norsjö. Kommunens kommunikatör har fått i uppdrag att påbörja arbetet med att se över dem.

Översynen kommer att starta under hösten 2021 och eventuella förnyade motiv kan förhoppningsvis komma på plats under 2022.

Kommunstyrelsens beslut:

Tackar för förslaget. Infartsskyltarna ska ses över.


16. Rapport takkonstruktion ishall- och fotbollshall

Verksamhetschef kommunal utveckling Elin Andersson, förvaltare Robert Åman och konsult Viktor Rönnblom från Tyréns är med på sammanträdet och berättar om takkonstruktionen i ishallen och fotbollshallen.

Till följd av ett allvarligt takras i mars 2020 på en idrottshall i Kiruna rekommenderar Statens Haverikommission (SHK) alla byggnadsnämnder att utvärdera liknande takkonstruktioner ur säkerhetssynpunkt. Ishallen och fotbollshallen i Norsjö har en sådan typ av takkonstruktion.

Tyréns har utvärderat ett stort antal hallar. De har gjort ett besök i fotbollshall och ishall och gjort en utredning och fördjupad undersökning.

Båda hallarna är underdimensionerade från början. Det är samma fenomen på många hallar runtom i Sverige.

Snölast idag utan förstärkningar: taken kan ta en snövikt på cirka 100 kilo per kvadrat. Innebär att kommunen måste skotta taken frekvent.

I fotbollshallen ska stöttor mot balk förstärkas och nocken stabiliseras. Hela överramen behöver förstärkas.

I ishallen ska anslutning av stötta mot balk förstärkas och nocken stabiliseras. Hela överramen behöver förstärkas.

Under vintern 2021/2022 kommer Norsjö kommun att lösa detta genom att skotta av snön från taken. Förstärkningar av konstruktionen måste kommunen göra när det inte är snö på taken.

Tyréns har flera uppdrag gällande just hallar och konstruktioner och de samordnar mellan sina uppdrag. Även om hallarna är snarlika är de unika, det är på detaljnivå som det skiljer sig åt men som gör stor skillnad.

Kommunstyrelsens beslut:

Verksamheten får i uppdrag att projektera och kostnadsberäkna föreslagna åtgärder.


19. Remiss angående ökad totalhöjd för vindkraftsetablering i Norsjö kommun

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige tog i oktober 2015 beslut om att bevilja wpd Onshore Tomasliden AB tillstånd enligt miljöbalken att uppföra och driva en vindkraftspark. En vindkraftspark med högst 10 vindkraftverk och med en totalhöjd om 200 meter i anslutning till byarna Risberg och Storklinten i Norsjö kommun.

Wpd Onshore Tomasliden AB ansöker nu hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten om ändringstillstånd för att öka totalhöjden på vindkraftverken. De vill öka höjden från tillståndsgivna 200 meter till 250 meter i vindkraftparken Tomasliden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Wpd Onshore Tomasliden AB får höja totalhöjden på vindkraftverken till 250 meter i vindkraftparken Tomasliden.


25. Antal ledamöter i kommunfullmäktige inför val 2022

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

I Norsjö kommun finns det cirka 3 160 röstberättigade inför kommande valår. I dagsläget har Norsjö kommun 74 invånare per förtroendevald. Länet har i snitt 198 invånare per förtroendevalda och riket 288.

Idag har kommunfullmäktige i Norsjö kommun 31 ledamöter. Antalet ledamöter ska bestämmas till ett udda tal, 21, 23, 25, 27 eller 29 ledamöter är möjliga.

Kommunfullmäktige ska ha fattat beslut om ändring av antal ledamöter i fullmäktige före utgången av februari månad valåret. Fullmäktige ska också bestämma hur många ersättarna ska vara.

En reducering i antalet ledamöter innebär en besparing för kommunen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Under mandatperioden 2023–2026 ska antalet ledamöter i kommunfullmäktige vara 27.

Senast ändrad 13 oktober 2021

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.