Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bild med ordet kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 15 mars

Tisdag den 15 mars hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.


Handlingsplan – Heltid som norm

Malin Berglund, projektledare Heltidsresan, och Elisabeth Karlsson, HR-strateg, är med på mötet och pratar om handlingsplanen för heltid som norm. De berättar också hur det går med jobbet kring Heltidsresan.

Heltidsresan fortsätter och Solbacka gick i gång den 28 februari. Cirka en tredjedel av de anställda på Solbacka har sökt sig upp i tid. Information om att det fortsatt går att söka sig upp i tid kommer att gå ut från chef.

Just nu jobbar Malin och Elisabeth med andra personalgrupper, bland annat lokalvård, simhall, måltid, elevassistenter och funktionsnedsättningsomsorgen. Det är cirka 11 grupper som ska få information och göra övningar under våren.

För att bemöta den oro som kan finnas försöker Malin och Elisabeth vara på arbetsplatsträffar och svara på frågor samt visa hur det går för de som arbetar på Solbacka.

Här kan du läsa handlingsplanen (pdf).

Kommunstyrelsens beslut:
Säger ja till handlingsplanen.


Scenarioanalys för Norsjö

Ingrid Ejderud Nygren, utvecklingsstrateg, är med på mötet och berättar om scenarioanalysen.

Ingrid berättar om några av de tecken som finns på tillväxt i Norsjöbygden:

  • Investeringsvilja i näringslivet.
  • Rekordlåg arbetslöshet (5,5 % i december 2021 i augusti 2020 låg den på 7,1%).
  • Rekryteringsbehov kopplat till ökad efterfrågan och planerade investeringar (det handlar om mer än 100 personer).
  • Nya företag (19 nya företag under 2021)
  • Yngre företagsledare.
  • Befolkning, +26 personer under 2021 (andelsmässigt går det att jämföra med Skellefteå kommuns ökning).
  • Ökning genom inflyttning, stor rörlighet bland unga.
  • Ökat intresse för inflyttning.

Norsjö kommun har jobbat i flera år med att öka vår förmåga. Vi har byggt stolthet, jobbat med marknadsföring, personliga kontakter samt ökad delaktighet och engagemang.

Inflyttning är en nyckel till framgång. Kompetensförsörjningen är viktig både för näringslivet och kommunen och då behöver det flytta in människor till kommunen, inflyttning i sin tur kräver bostäder och samhällsservice.

Här kan du läsa rapporten (pdf).

Kommunstyrelsens beslut:
Godkänner återrapporten. Arbetet fortsätter med det som finns i rapporten.


Informationsärende – Projekt Näringslivsklimat 2018–2021

Beatriz Axelsson, tillväxtchef, är med på mötet och berättar om näringslivsklimatet. 2021 har fokus legat på samhällsplanering. Detta för att lägga grunden för fortsatt utveckling av Norsjöbygden.

I Svenskt Näringslivs ranking ligger Norsjö kommun nu på 56:e plats. Målsättningen var bland det 100 bästa i Sverige. Beatriz berättar att kommunen har en hel del att jobba med. Upphandling är en punkt där kommunen bland annat gjort så att den som vill kan lämna in en synpunkt och vara anonym. Norsjö kommun måste också jobba med bemötande, hur de som jobbar inom kommunen bemöter näringslivet och företagen.

Kommunstyrelsen tar inget egentligt beslut utan det här var ett informationsärende.


Informationsärende -Träbransch Norr, projekt Träindustrin i utveckling

Projektet har arbetat inom flera områden, bland annat kompetensförsörjning och samverkansutveckling.

Tillsammans med den kommunala Vuxenutbildningen har Träbransch Norr utformat vuxenutbildning för träindustriarbetare. Utbildningen har sitt säte i Skellefteå, men den är på distans vilket innebär att kursdeltagare gör sina teoretiska ämnen via fjärrundervisning på sin hemort. Sedan är det arbetsplatslärande på ett värdföretag och praktiska laborationer vid T2 College i Skellefteå. Då utbildningen hade få behöriga sökanden så kommer de att göra ett omtag och starta upp utbildningen i oktober 2022. Det är oerhört viktigt att kunna utbilda sig lokalt. Företagen i kommunen har sagt att de delar på den arbetsplatsförlagda utbildningen så att personerna som utbildar sig får vara på flera ställen.

Kommunstyrelsen tar inget egentligt beslut utan det här var ett informationsärende.


Återrapportering av åtgärdsplan för Bastuträsk skola åk 4–5

Susanne Lidén, rektor, är med på mötet och berättar om skolan i Bastuträsk.

Beslutet att låta eleverna i åk 4–5 åka till Norsjö en gång per vecka för att få undervisning i ämnen som inte kan erbjudas i Bastuträsk innebär att man nått målet med förändringen, nämligen att öka likvärdig tillgång till utrusning, lärmiljö för eleverna. Förutom simundervisning får eleverna även tillgång till undervisning i slöjd och hem- och konsumentkunskap i ändamålsenliga lokaler och av legitimerade lärare, vilket inte kan erbjudas i Bastuträsk. Utbytet mellan skolorna gynnar såväl elever som pedagoger. Att utvecklingen dessutom har blivit att eleverna från Bastuträsk integrerats med eleverna i Norsjö genom en del gemensamma lektioner och rastaktiviteter är ytterligare en effekt som talar för en fortsättning.

Här kan du läsa återrapporten (pdf).

Kommunstyrelsens beslut:
Godkänner återrapporten.

Senast ändrad 17 mars 2022

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.