Gå direkt till textinnehållet
Visa meny
Grön bild med ordet kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen 30 november

Tisdag den 30 november hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.


Försäljning av fastigheten Apotekaren 12

Apotekaren 12 (gamla Missionskyrkan) har via mäklare varit ute för försäljning. Under sammanträdet får kommunstyrelsen en genomgång av de tre anbud som kommit in.

Kommunstyrelsens beslut: 
Antar anbud från anbudsgivare nummer tre. Verksamhetschef kommunal utveckling Elin Andersson får i uppdrag att slutföra köpet.


Val av ordinarie ledamot i utbildnings- och omsorgsutskottet

Håkan Jansson (KD) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i utbildnings- och omsorgsutskottet. Kommunstyrelsen ska därför utse en ny.

Kommunstyrelsens beslut
För perioden 2021-12-01 till 2022-10-31 utser kommunstyrelsen Lena Brännström (KD) till ordinarie ledamot i utbildnings- och omsorgsutskottet:


Val av ordinarie ledamot i allmänna utskottet

Anna Lidén (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i allmänna utskottet. Kommunstyrelsen ska därför utse en ny.

Kommunstyrelsens beslut
För perioden 2021-12-01 till 2022-10-31 utser kommunstyrelsen Linda Lidén (S) till ordinarie ledamot i allmänna utskottet:


Val av ersättare i allmänna utskottet

Kommunstyrelsen måste utse ny ersättare i allmänna utskottet eftersom Linda Lidén (S) nu är ordinarie ledamot.

Kommunstyrelsens beslut
För perioden 2021-12-01 till 2022-10-31 utser kommunstyrelsen Carina Lidén (S) till ersättare i allmänna utskottet:


Val av representant till Folkhälsorådet

Håkan Jansson (KD) har suttit i Folkhälsorådet. Han har avsagt sig uppdraget och kommunstyrelsen måste därför utse en ny representant från oppositionen.

Kommunstyrelsens beslut
För perioden 2021-12-01 till 2022-12-31 väljer kommunstyrelsen Lars-Åke Holmgren (KD) att representera oppositionen i Folkhälsorådet.


Information från revisorerna

Kommunens revisorer är på plats på sammanträdet för att föra en dialog med kommunstyrelsens ledamöter. En del i revisionens uppdrag är att granska det arbete som sker styrelse och nämnder. Ifjol skickade revisonen med två rekommendationer. En rekommendationerna var att säkerställa att verksamheterna förser styrelsen med uppföljning gällande mål. Den andra rekommendationen handlade om styrelsen känner sig trygg med att de uppdrag som de ger förvaltningen genomförs.

Kommunstyrelsen diskuterar utmaningen kring mål för kommunen. Vid varje utskott får politikerna en genomgång av målen för verksamheterna. Coronan påverkar också måluppfyllelsen inom vissa områden. Det finns en internkontroll där återrapporteringen finns med. På så sätt följer kommunstyrelsen upp vad som händer i verksamheterna. Något som gör det hela komplicerat är också att det är svårt att hitta kompetens till vissa tjänster.

Kommunstyrelsen tar inget egentligt beslut i frågan då det är ett informationsärende.


Information Heltidsresan och personalplaneringssystem

Under våren påbörjade Norsjö kommun ett arbete med att införa Heltidsresan och personalplaneringssystemet Multi-Access.

Malin Berglund och Elisabeth Karlsson är med på kommunstyrelsens sammanträde och berättar mer om arbetet.

Gällande Heltidsresan så är det personal på Solbacka som fungerar som pilotgrupp. Där har de genomfört övningar med personalen. De har haft möjlighet att söka sig upp i tid, vilket flera har valt att göra. Att gå upp i tid är ett erbjudande och inte ett tvång.

Norsjö kommun har en fördel i och med att vi är en liten kommun. Projektledare Malin Berglund och HR-strateg Elisabeth Karlsson har möjlighet att vara ute i verksamheterna och bemöta frågor och osäkerhet.

Här kan du läsa mer om Heltidsresan

Kommunstyrelsen tar inget egentligt beslut i frågan då det är ett informationsärende.


Projekt – Introduktion i omsorgen

Erik Forsberg, enhetschef omsorg, är med på sammanträdet och berättar med om introduktion i omsorgen. Bakgrund till projektet är att Erik ofta fick frågan om introduktion. Såg ett behov av att strukturera upp introduktionen.

Vill säkra att alla får introduktion inom alla områden samt att det är anpassat till verksamhetens förutsättningar.

Språk är ett av fokusområdena för introduktionen. Det finns ett verktyg/app som heter Lingio. Lingio leder till en certifierad yrkesutbildning i vårdsvenska samtidigt som den är ett stöd i det vardagliga arbetet. Lingio används sedan juni i år ute i verksamheten av ett flertal medarbetare. Appen är ett stöd för att bredda sina språkkunskaper och kommunicera.

Genom att appen finns som stöd blir det inte lika belastande för övrig personal.

Just nu finns det ett språkombud som finns som stöd utöver appen.

Finns en strukturerad inskolningsplan. Den är framtagen bland annat genom intervjuer med chefer och personal samt kontakt med andra kommuner. Planen är inte helt klar men ska starta i gång den 15 januari.

Kommunstyrelsen tar inget egentligt beslut i frågan då det är ett informationsärende.


Information från genomförandet av projekt Norsjö Visitor Center

Tillsammans med Gold of Lapland medverkar Norsjö kommun i projektet Norsjö Visitor Center. Projektet pågår under perioden 2019 – 2022.

Felicia Morén, Gold of Lapland, berättar mer om projektet.

Målsättningen var bland annat att stärka besöksnäringen och öka attraktiviteten.

Gold of Lapland har bland annat jobbat med konceptet ”Mervärde Norsjö”. Norsjökortet är en del av det mervärdet. Där kostar varje kort 210 kr och är värt 200 kr. De kort som inte bir inlösta tillfaller mervärde Norsjö. De har sålt cirka 4400 kort under ett år.

Värdskap är ett fokusområde. Gold of Lapland har utbildade värdskapstränare. De håller på att ta fram en digital värdskapsutbildning.

I projektet Bärkraft har de tagit fram en hållbarhetsguide. Detta för att möta behovet då det under pandemin blev ett hårt tryck i naturen.

Gold of Lapland vill också lyfta lokala producenter och besöksmål. Det är viktigt att de kan vara ambassadörer för varandra.

Gold of Lapland är en digital turistinformation. Installerat InfoPoints och jobbat mycket med QR-koder.

Ett av behoven framöver, för att möta kraven på de som söker information digitalt, är en ny hemsida som är mobilanpassad.

Kommunstyrelsen tar inget egentligt beslut i frågan då det är ett informationsärende.

Senast ändrad 1 december 2021

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.