Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Noretområdet

Miljö- och byggnämnden har upprättat ett förslag till ny detaljplan för Noret-området, Norsjö kommun. Planens syfte är att pröva förutsättningarna för en utveckling av Noretområdet, med bl.a. byggrätt för datalagring/dataprocessning, besöksanläggning, kontor och eller handelsändamål (söder om Noret), möjlighet att anlägga ställplatser, göra gång- och cykelvägar och broar längs med och över Noret samt behålla stor del av befintligt fritidsområde.

Planförslaget har varit ute på granskning under perioden 21 september – 12 oktober 2020. De synpunkter som inkommit samt på vilket sätt dessa beaktats finns redovisade i granskningsredogörelsen samt planförslaget.

Antagande, Planbeskrivning, Noretområdet

Antagande, Plankarta, Noretområdet

Granskningsutlåtande

Kommunfullmäktige antog detaljplan för Noretområdet, Norsjö kommun, 2020-12-07.

Senast ändrad 18 december 2020

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.