Gå direkt till textinnehållet
Visa meny

Slamtömning

Slamtömning av enskilda avloppsanläggningar ligger under kommunens ansvarsområde. Regelbunden tömning av slambrunnar är viktigt ur miljösynpunkt. Det är också en förutsättning för en lång livslängd på din avloppsanläggning. Renhållningsentreprenören hämtar avloppsslam från fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Beställ tömning

Beställ tömning av din brunn gör du hos Norsjöfrakt, 0918-10058. Hemsida: www.norsjofrakt.se

Viktig information inför besök av slambilen

När tömning av slambrunnar ska ske är brunnsägaren skyldig att ha en farbar väg till brunnen. Med farbar väg menas att den ska hålla för en lastbil, den ska vara fri från sly och högt gräs, minst 2,5 meter bred och hela lastbilshöjden (3 meter).

Brunnen bör vara utmärkt med t.ex. en röd käpp. Tänk även på att röja kring brunnen och inte ha hinder runt och på brunnen. Lastbilen måste komma nära brunnen (ca 5 meter) annars tas en avgift ut för att använda extrautrustning.

Om inte brunnen går att tömma på grund av hinder, bristfällig väg eller arbetsskyddsrisker debiteras en framkörningsavgift. Kommunen står inte för kostnader i samband med att tillfartsväg skadas vid tömning.

Tänk på att det du spolar ner tar vägen någonstans

Om du använder miljövänliga rengöringsmedel så minskar halterna av miljöfarliga ämnen i slammet. Oavsett vad slammet används till är det viktigt att vi inte spolar ner vad som helst i toaletten. Bomullspinnar, bindor, aceton, lacknafta, mjukplast och dylikt får inte spolas ner. Det man spolat ner försvinner inte för alltid, utan dyker upp i reningsverket, med problem som följd.

Senast ändrad 28 november 2023

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår dataskydds-policy.