klart.se

Förskola

Barns om springer utanför förskolan Myrstacken i Norsjö.

Förskolan ska lägga grunden för den första delen av det lärande som fortsätter resten av livet.

Norsjö kommun arbetar med att barnen i kommunen ska erbjudas en god pedagogisk verksamhet genom att Barnen får möjlighet att lära sig saker genom att leka, skapa och utforska – på egen hand, i grupp och tillsammans med vuxna. 

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna 1 - 5 år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är arbetssökanden eller föräldralediga. I förskolan arbetar förskollärare, på varje förskola måste det finnas utbildad förskolelärare, och barnskötare som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan och skollagen. 

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. 

Till kolumnen till höger har du länk till skolverkets hemsida där du kan läsa mer om hur förskolan fungerar.


Styrdokument
Förskolan styrs av skollagen, Skollag (2010:800), och läroplanen för förskola, LpFö 18. 

I juli 2019 utkom en ny läroplan för förskola (LpFö 18). I läroplanen framgår vilka mål och uppdrag förskolan har samt vilka förväntningar och krav på vårdnadshavare kan ställa på verksamheten. Som ett komplement till läroplanen finns skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

Till kolumnen till höger har du länk till skolverkets hemsida där du kan läsa mer om hur förskolan styrs av skollagen och läroplanen
 
Förskolor i Norsjö kommun
I Norsjö kommun finns totalt fem förskolor. 

  • Droppen
  • Kotten
  • Myrstacken
  • Skogsbrynet 
  • Solsidan

I menyn till vänster hittar du förskolornas egna flikar, där du kan läsa mer om respektive förskola och dess kontaktuppgifter. 
 
För mer information läs våra riktlinjer 

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-03-26
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)