klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Grundsärskola

Grundsärskola

Särskola

Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda barn en  anpassad utbildning till varje elevs förutsättningar, som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan (Skollagen).
Särskolan är en rättighet för barn som bedöms inte kunna nå upp till skolans kunskapsmål därför att de har något eller några av nedanstående funktionshinder.

Uvecklingsstörning

  • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder på grund av hjärnskada
  • Autism eller autismliknande tillstånd

Det är vårdnadshavaren som ansöker om skolgång i särskolan för sitt barn. Skolgång i särskolan kan avslutas på vårdnadshavarens begäran.
Den obligatoriska särskolan omfattar grundsärskola och träningsskola. För båda formerna gäller att skoltiden är nio år, med möjlighet till ett extra frivilligt tionde år.

Gymnasiesärskolan i Sverige är fyraårig och frivillig och vänder sig till ungdomar med utvecklingsstörning. Det finns nio yrkesinriktade nationella program. Det finns också individuella program för elever som behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna.

Särvux omfattar: grundläggande nivå (som har sin motsvarighet i grundsärskolan) och gymnasial nivå (som har sin motsvarighet i gymnasiesärskolan).
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-02-19
Kontaktperson

Lidén
Anette Lidén
Rektor F-9 Norsjöskolan Elevhälsochef

Telefon

0918-141 93

E-postadress


Arbetsplats
Grundskolor
 

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)