klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Bygglov, tillstånd och fastighetsfrågor > Fastigheter och lantmäteri

Fastigheter och lantmäteri

Lantmäteriet arbetar med fastighetsfrågor. Lantmäteriet är en statlig myndighet, som styrs med uppdrag från Miljödepartement. De ansvarar för geografisk information, fastighetsindelning, det geodetiska referenssystemet och fastställer ortsnamn.

Är du intresserad av frågor gällande fastighetsskatt kontakta Skatteverket. Länkar hittar du till höger.

Byte av höjdsystem från RH70 till RH2000
Den 1 november 2019 ansluter sig Norsjö kommun till rikets höjdsystem RH2000, det gamla höjdsystemet RH70 slutar då att gälla. Detta innebär dock att alla projekt som arbetar i RH70 under tiden som bytet sker kommer fortlöpa i samma höjdsystem tills projekten är avslutade.

Samma höjdsystemsskifte sker även i Malå kommun.
För alla som på något sätt jobbar med höjdinformation från kommunen är detta viktig information. Det gäller att kontrollera vilket höjdsystem som används för varje enskild handling. På alla kartor, filer och handlingar som innehåller höjduppgifter så framgår det alltid vilket höjdsystem som används.

Det nya höjdsystemet har en annan utgångspunkt än i det tidigare höjdsystemet. I Norsjö kommun är det 0,289 meter högre i RH2000 än i det tidigare RH70. I Malå kommun är det 0,260 meter högre än det gamla systemet RH70.

Det nya referenssystemet i höjd

Det nationella höjdsystemet RH2000 har tagits fram av Lantmäteriet och har framställts genom en landsomfattande precisionsavvägning. Detta har resulterat i ett rikstäckande höjdnät av högre kvalitét jämfört med föregångarna RH70 och RH00. Detta nät är kopplat mellan våra grannländer enligt en europeisk standard vilket kan betraktas som en del av det europeiska höjdsystemet.

Mer information finns i länken till höger, och frågor besvaras av miljö- och byggavdelningen.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-11-05
Kontaktperson

Nilsson
Elin Nilsson
Miljö- och byggchef

Telefon

0953-141 71

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Handlägger bl.a. hälsoskydd, förorenade områden och planärenden
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen