klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Vatten och avlopp > Avlopp

Avlopp

Avloppsvatten
Avloppsvatten kan ses som ett samlingsnamn för dag- och spillvatten. Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner ner i våra rännstensbrunnar från hustak, vägar och grönytor. Spillvatten är det som oftast associeras med avloppsvatten och består av vatten från våra hushåll, alltså disk-, toalett- och duschvatten, samt vatten från industrier.

Avloppsvattnets innehåll
Spillvatten innehåller framförallt väldigt mycket näringsämnen och bakterier från vår avföring. Näringsämnen kommer också från rengöringsmedel och tvättmedel som ofta innehåller fosfor. Både från industrier och hushåll kommer också en del tungmetaller, miljögifter och andra föroreningar. Spillvattnet leds via spillvattennätet till ett avloppsreningsverk för rening.

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från till exempel hustak, dränering, gator och parkeringar, som  leds via dagvattennätet till närmaste vattendrag, sjö eller hav, utan att det passerat ett reningsverk.  För att minska risken på förorening är det därför viktigt att  tungmetaller, olja och bekämpningsmedel inte följer med.

Rening av avloppsvattnet
För att avloppsvattnet ska kunna släppas ut i naturen genomgår det flera reningssteg, där huvudstegen är mekanisk, kemisk och biologisk rening. Reningsstegen beskrivs närmare under fliken till höger under "Avloppsverk".

Kommunalt avlopp
Om du bor inom ett kommunalt verksamhetsområde har du rätt att få din fastighet kopplad till det kommunala nätet. Kontakta Ulf Lorentsson om du vill göra en ansökan. Aktuella kostnader finner du under Taxor för vatten och avlopp.

Enskilt avlopp
Ligger din fastighet utanför kommunalt verksamhetsområde och kommunalt avlopp inte är möjligt för din bostad ska du installera ett enskilt avlopp.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-06-03
Kontaktinformation

Teknikavdelningen
Teknikavdelningen


Telefon

0918-14000

Telefontid

Mån-Fre 08:00-16:00

Besöksadress

Kommunhuset, Storgatan 67

Postadress

Storgatan 67
935 81  Norsjö
 
Kontaktinformation

Kansli och IT-enheten
Kansli och IT-enheten


Telefon

0918-14000 (vx)

*
 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)