klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Parker och natur > Naturområden, naturreservat

Naturområden, naturreservat

storforsenwebb.jpg

Naturreservat ett av de viktigaste och vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i många andra länder. Bildande av naturreservat är ett av flera medel för att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.

Inom Norsjö kommun finns 9 naturreservat och ca 16 Natura 2000-områden.
 
Våra reservat är:

  • Borup
  • Kryddgrovan
  • Lillträsket
  • Malån-Storforsen
  • Rörträsk silängar (kulturreservat)
  • Svansele dammängar
  • Vajsjön

Malån - Storforsen
Reservatet innehåller avsnitt som är unika för Malån, dels Storforsens kanjon och dels forssträckorna uppströms och nedströms. Kanjonen har utbildats av ytvulkaniter vilket är det material det fasta berget består av. Det ger kanjonbildningen en skifferartad struktur med nästan lodräta stup.Inom reservatet finns tydliga spår från flottningstiden, till exempel båtdraget vid Storforsen. En kortare sträcka har restaurerats och ligger väl synlig intill stigen på Malåns södra sida. Malåns södra fåra är någon gång under perioden igenlagd med stora mängder sten. Intill den norra stranden står två gamla flottarkojor.

Svansele dammängar
Under vintern är dammluckorna stängda och vattnet i Petikån höjs. När våren kommer sänks vattennivån. Vattnet bidrar med gödning och syresättning av marken. Vasstarr, grenrör och fräken tillhör de växter som slås i dammängen. Sensommaren är skördetid. Gräset slås med en lång, vass, kragförsedd lie, räfsas ihop och torkas på hässjor. När höet är torrt bärs det in i ladorna. Dessa byggnader har en upp till två meter hög undertimring för att inte höet skulle bli blött vintertid.

Vajsjön
Vajsjöns naturreservat ligger alldeles intill Norsjö samhälle. Vajsjön var tidigare en del av Norsjön. I slutet av 1800-talet sänkte man sjön för att öka avkastningen vid slåttern och då bildades Vajsjön. Enligt gamla handlingar var den årliga avkastningen 2000 skrindor hö. Det motsvarar 400 ton i dagens mått. När sjöslåttern upphörde på 1940-talet började våtmarken att växa igen och den grunda sjön är därför idag mycket mindre till ytan. Bästa tiden för ett besök vid Vajsjön är under våren när isen ligger kvar och smältvatten översvämmar grässtränderna. Sjöorre, sädgås, småspov, svartsnäppa och ibland smalnäbbad simsnäppa rastar då i sjön under sin resa upp till fjällen. Gräsand, bläsand, kricka och årta är årliga häckare. Vid sjön finns ett fågeltorn och en rastplats som är anpassad för funktionshindrade.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-14
Kontaktperson

Nilsson
Elin Nilsson
Miljö- och byggchef

Telefon

0953-141 71

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Handlägger bl.a. hälsoskydd, förorenade områden och planärenden
 
Kontaktinformation

Länsstyrelsen


Telefon

090 - 10 70 00

Besöksadress

Storgatan 71 B

E-postadress

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen