klart.se

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens näst högst beslutande organ. Frågor som kommer upp i kommunfullmäktige kommer alltid till kommmunstyrelsen först.

Man kan likna kommunstyrelsens roll i kommunen med den som regeringen har på det nationella planet. Uppgiften är att leda, samordna och styra förvaltningen av kommunens angelägenheter. Det betyder att det är kommunstyrelsen som ansvarar för:

  • den strategiska planeringen av Norsjösamhället
  • den kommunala servicen
  • verksamheten och ekonomin i kommunens nämnder och bolag
  • utvecklingen av den kommunala demokratin
  • kommunens juridiska verksamhet
  • den centrala informationsverksamheten
Kommunstyrelsen yttrar sig alltid i alla frågor som ska beslutas i fullmäktige.
Kommunstyrelsen övervakar att de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige fastställt för verksamhet och ekonomi följs och att den löpande förvaltningen i kommunen sköts rationellt och ekonomiskt. Kommunstyrelsen ser också till att kommunen fullgör de uppgifter som enligt lag och författning åligger kommunen att sköta.
Kommunstyrelsen har ett kommunalråd, vald av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen sammanträder 7-8 gånger om året.

Kommunförvaltningen är den förvaltning som hjälper kommunstyrelsen att utföra sina arbetsuppgifter.
 
 

Sidan uppdaterad:  2011-11-16
Kontaktinformation

Nämndskansli
Nämndskansli


Telefon

0918-14 000 (växel)

Till nämndskansliet ringer du när du har frågor som rör kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskotten, eller om du vill ha fram offentliga handlingar. 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen