klart.se

Du är här: Kommun och politik > Kontakta oss > Omsorg > Individ- och familjeomsorg

Individ- och familjeomsorg

Avdelning Individ och familjeomsorg, IFO

Myndighetsutövning, biståndshand-läggning, LSS handläggning, kvinnofridsamordnare, ekonomiskt bistånd, barn och unga, övriga vuxna, missbruk, boendestöd, stödsamtal, samarbetssamtal, familjestöd, familjerådgivning, familjerätt, särskilt förordnad vårdnadshavare, adoption, familjehem, kontaktfamilj, kontaktpersoner, faderskap, dödsboanmälan, begravningshjälp, serveringstillstånd/tillsyn, färdtjänst/riksfärdtjänst, råd och stöd, budget och skuldrådgivning, medling, ungdomstjänst, LVU (lagen om vård av unga), LVM (lagen om vård av missbruk).

Om du vill komma i kontakt med någon inom individ- och familjeomsorgen, se kontaktuppgifter till höger.
 
 

Sidan uppdaterad:  2019-01-17
Kontaktperson

Christopher Wangson
Chef, individ- och familjeomsorgen

Telefon

0918-14126

E-postadress


Arbetsplats
Socialtjänsten (IFO)
 
Kontaktinformation

Socialsekreterare
Socialsekreterare


Telefon

0918-14 000 (växel)

Telefontid

Mån-fre: 9.15 – 10.00

Fax:
0918-141 33

 
 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen