klart.se

Bygdemedel

Bygdemedel är en ersättning som vattenkraftföretagen betalar för regleringen av älvarna. Dessa medel delas sedan ut till kommuner i Västerbotten och kan sökas av föreningar.


Pengarna söks från länsstyrelsen en gång per år och användas av föreningar och företag i kommunerna för att främja kommunens näringsliv och föreningsliv. 62 % av medlen i Norsjö kommun går till föreningslivet och 38 % till näringslivet.
Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller annars är till nytta för denna.

Vem kan söka bygdemedel?  
Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Med berörd bygd avses hela kommunen.

Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar ansöker om detta hos Skatteverket. Blankett finns på: http://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blanketter/info/8400.4.39f16f103821c58f680007104.html?q=organisationsnummer+f%C3%B6r+f%C3%B6rening

Finansiering
Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker ska själv finansiera med 10 %. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.
Om projektet överskrider 30 000 kronor betalas ett förskott på 30 % ut automatiskt.

Vad får bygdemedel användas till?
Medlen får användas till investeringar eller projekt av investeringskaraktär som allmänt främjar näringslivet eller servicen i bygden.
Medel får inte användas som stöd till enskilda företag. De får heller inte utges återkommande till samma organisation och till samma ändamål.
Bygdemedel får heller inte beviljas till rena driftskostnader eller som kostnadstäckning till organisationer som befinner sig i kris.

Hur och när ansöker man om bygdemedel?
Bygdemedel söks hos Länsstyrelsen med hjälp av e-tjänsten för föreningar företag och offentliga aktörer Min ansökan. Min ansökan är en e-tjänst för organisationer som ansöker om bidrag t.ex. bygdemedel.

länk till Min ansökan:

https://www.minansokan.se/tvv_nyps_web/public/start.xhtml

För att använda ansökningstjänsten på Min ansökan måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation. Detta och allt annat som du behöver veta för att söka stöd har vi sammanfattat i skriften Min ansökan – manual och utbildningsmaterial. Manualen finner ni till höger i marginalen.

I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Bygdemedel kan normalt finansiera en förenings investering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Kostnader kan godkännas fr.o.m. sista ansökningsdatum för respektive år, dvs. 31 januari. Dock startar projektet då på egen risk.

Ansök senast 31/1.

-------

Kommunstyrelsen i Norsjö har antagit en Handlingsplan och riktlinjer
för hur bygdemedlen ska användas under året.
Det är handlingsplanens inriktning som ligger till grund när kommunstyrelsen gör fördelningen.
För 2019 är inriktningen:
- Medfinansiering av projekt där föreningen söker stöd från vissa nationella program (Landsbygdsprogrammet m. fl.)
- Åtgärder för att bevara och förnya möjligheter till attraktiv fritid

Länsstyrelsens riktlinjer ska också följas och om dem kan du läsa här: riktlinjer - Länsstyrelsen

Nedan finns en lista på vilka som har blivit beviljade medel 2019.

Bygdemedel

Det är Ingrid Ejderud Nygren, kommunal utveckling, som administrerar bygdemedlen.

 
 

Sidan uppdaterad:  2019-10-14
Kontaktperson

Ejderud Nygren
Ingrid Ejderud Nygren
Utvecklingsstrateg

Telefon

0918-141 42

E-postadress


Arbetsplats
Tillväxtavdelningen

Postadress


 
 
Kontaktinformation

Länsstyrelsen


Telefon

090 - 10 70 00

Besöksadress

Storgatan 71 B

E-postadress

 
Interna länkar

Blanketter
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:30
Fredag: 08:00-16:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)