klart.se

Energideklaration

Som ett led i arbetet med att minska energianvändningen i byggnader har det införts en lag om att ägare till byggnader ska deklarera energianvändning och inomhusmiljö för sina hus. Olika typer av byggnader kommer stegvis att omfattas av lagen. Här kan du läsa om vad som gäller för just ditt hus.

Från och med den 1 juli 2012 har lagen ändrats för att det ska bli lättare för dig som ska köpa eller hyra en byggnad att jämföra byggnadens energiförbrukning med andra. Energiprestandan ska nämligen anges i annonser när byggnaden ska säljas eller hyras ut och energideklarationen ska visas för spekulanter innan byggnaden säljs.

Boverket har tagit över tillsynen av energideklarationerna från kommunerna och inom kort kan du söka bland energideklarationer på Boverkets webbplats.

Sedan tidigare gäller följande:

Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätter ska ha en energideklaration senast den 31 december 2008.

Småhus ska ha en energideklaration fr.o.m. den 1 januari 2009, men endast vid försäljning eller nybyggnation.

Så här gör man för att skaffa en energideklaration

  1. Samla alla uppgifter som har med din byggnads energianvändning att göra.
  2. Kontakta ett företag som får lov att utföra energideklarationer.
  3. En energiexpert bedömer handlingarna, upprättar energideklarationen och skickar ett exemplar av energideklarationen till Boverket. Ev. görs en besiktning.
  4. Sätt slutligen upp den i din byggnads entré (gäller ej småhus).

Varför energideklarera?

Lagen bygger på ett EU-direktiv som syftar till lägre energianvändning i byggnader. Alla EU-länder inför liknande lagar. Byggnader står nämligen för ungefär 40 procent av energianvändningen både inom EU och inom Sverige. Sverige har dessutom ett mål att energianvändningen år 2020 för bostäder och lokaler ska vara 20 procent lägre än den var 1995.

Den stora fördelen med energideklarationerna är att man får ett värde på energianvändningen, som kan jämföras byggnader emellan. Vid försäljning av en villa eller om du bygger nytt kommer såväl köpare som säljare att få en tydlig bild av energianvändningen i huset och därmed dess driftskostnader. Om du bor i en bostadsrätt eller hyresrätt får du reda på hur mycket energi som behövs för uppvärmning, vilket påverkar din hyra. Samma gäller för dig som har ett företag och hyr en lokal.

Dessutom kan energideklarationen innehålla förslag på lämpliga åtgärder för att minska energianvändningen. Dessa åtgärdsförslag ska vara kostnadseffektiva, dvs. de kommer att vara lönsamma för ägaren av huset att genomföra.

Fastighetsägarna har genomfört en enkätundersökning med ett trettiotal bostadsrättsföreningar som redan har gjort en energideklaration. Undersökningen visar bl.a. att en övervägande majoritet av bostadsrättsföreningarna tror att besparingarna från de föreslagna åtgärderna kommer att väga upp kostnaderna.

För mer information om energideklarationer, besök Boverkets hemsida.

Har du funderingar kring energifrågor? Kontakta kommunens energirådgivare.

 
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-12-04
Kontaktperson

Jamal Mouneimne
Energi- och klimatrådgivare

Telefon

0950-166 00 (växel)

Telefontid

9:00-11:30

E-postadress


Arbetsplats
Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning

Malå och Norsjö kommuner har fr.o.m. 1 januari 2017 ett samarbete med bl.a. Lycksele och Åsele kommuner angående energi- och klimatrådgivning. Det innebär att du som medborgare kan kontakta Lycksele kommun vid frågor om energi och klimat.


 


Klicka här för att komma till Lycksele kommuns sidor om energi och klimat.

 
Externa Länkar

Boverket
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen