klart.se

Du är här: Korta beslut från kommunstyrelsen

Korta beslut från kommunstyrelsen  

Tisdagen den 29 april hade Norsjös kommunstyrelse ett sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten.

beslut.jpg

**********

Norsjöidrotten i samverkan, NIDS – Rapport från projektet och fram-tidsplaner (punkt 9 i protokollet)

Viktoria Lindberg Harnesk, projektledare, berättar om bakgrunden till att Nor-sjöidrotten i samverkan (NIDS) bildades. 2010 bildades föreningen NIDS och idag är det 12 föreningar som är med. För medlemskap i NIDS krävs att föreningens verksamhet främjar eller består av sport, rekreation, arrangemang och/eller evenemang. NIDS är både ett projekt och en förening. Föreningen finns kvar även om projektet avslutas.

NIDS har bland annat jobbat med:
Påverkan:
LOK-stöd, ändrade anställningsbidrag, fritidspolitiskt program, strategi för integration.

Samverkan:
Ordförandeträffar två gånger per år, tillsammans med Norsjö kommun skrivit ihop en alkohol- och drogpolicy, Olympic day, prova-på-aktiviteter, förstärkt arrangemang som redan finns, engagerat sig i nya arrangemang, hjälpt till med marknadsföring.

Integration:
Tagit fram riktlinjer för samverkan, sökt integrationsprojekt hos idrottsförbundet, strategi för integration.

Föreningspool:
De anställda som finns i NIDS, många föreningar har fått hjälp med bland annat administration och underhåll. De som är anställda är det av föreningen NIDS så de blir kvar även om projektet tar slut.

Idrottsturism:
Marknadsföring av Norsjö Arena, Norsjöcupen i fotboll, Karsbäcken Open (maj 2014), Landslagets fotbollsskola (juni 2014).

Under NIDS projekttid har det hittills redovisats ideell tid till ett värde av 300 000 kr (då är projektledarens tid inte inräknad).

Kommunstyrelsens beslut:
Projektet NIDS medfinansieras med 150 000 kronor för år 2014 och 150 000 för år 2015, totalt 300 000 kronor.

NIDS nytänkande med att utveckla samarbetet med andra föreningar än id-rottsföreningar uppmuntras.

**********

Medborgarförslag - Utegym och basketkorgar vid Norsjö Arena (punkt 18 i protokollet)
Rickard Hugosson har inkommit med ett förslag som innebär att kommunen sätter upp ett utegym och en basketkorg vid Norsjö Arena.

Mats Skoogh, chef park och fritid, lämnar följande svar:
”Verksamheten Teknik och fritid tackar för medborgarförslaget. Norsjö HC har ansköt om bidrag för byggnation av en multisportanläggning där ovannämnda aktiviteter ingår. I avvaktan på beslut om beviljat bidrag till Norsjö HC avslås ansökan.”

Ärendet ska upp till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen förslag kommunfullmäktige:
Med hänvisning till chef för park och fritids yttrande anses medborgarförslaget besvarat.

**********

Utökad barnomsorg (punkt 24 i protokollet)

2013 var ett rekordår med 53 barn födda i Norsjö kommun. Det här har skapat ett angenämt problem för kommunen eftersom det kommer att finnas för få platser att tillgå inom barnomsorgen.

Kommunstyrelsens beslut: 
Ja till en ny förskoleavdelning i Norsjö samhälle.

**********

Publicerad:  2014-05-06 13:00

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen