klart.se

Du är här: Bygga, bo och miljö > Miljö- och energifrågor > Hälsoskydd > Bostäder- fastighetsägare

Bostäder- fastighetsägare


Bostäder och lokaler för allmänna ändamål ska vara utformade och användas på ett sådant sätt att inte människors hälsa riskeras. Fukt och mögel, brister i ventilationssystem, felaktig inomhustemperatur, störande buller m.m. kan leda till dålig inomhusmiljö.

Även faktorer i den yttre miljön kan orsaka störningar i inomhusmiljön, t.ex. luftföroreningar och buller från trafik. Det är viktigt att komma ihåg att vid köp av eget hus eller bostadsrätt är det köparen som ansvar för att kontrollera att inga uppenbara fel finns på bostaden, exempelvis förhöjda radonvärden.

Egenkontroll
Fastighetsägaren ska ha ett fungerande egenkontrollprogram för verksamheten. Med det menas att fastighetsägaren på ett systematiskt sätt ska planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte föra att undvika hälsoproblem för de boende, skador på miljön och onödiga kostnader för fastighetsägaren.

Det ska finnas rutiner för hur man kontrollerar fastigheten regelbundet, fångar upp klagomål, meddelar berörda om hanteringen av problemet, ser till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, och kontrollera att åtgärderna fungerar.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram allmänna råd om ventilation, fukt och mikroorganismer, buller, temperaturer och radon inomhus. Se länk till höger.

Ventilationskontroll (OVK)
Flerbostadshus ska enligt Boverkets föreskrifter (BFS 2011:16) genomgå återkommande funktionskontroller för att säkerhetsställa att ventilationssystemet uppfyller sitt ändamål och fungerar tillfredsställande.
 
 

Sidan uppdaterad:  2015-08-20
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen