klart.se

Du är här: Utbildning och barnomsorg > Gymnasium > Elevinformation > Inackordering och resetillägg

Inackordering och resetillägg

Inackorderingstillägg
Elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning som är berättigad studiehjälp och på grund av avståndet måste vara inackorderad på skolorten, kan söka inackorderingstillägg. Elever vid folkhögskolor och fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Regler
Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20.
Eleven kan inte få både inackorderingstillägg och busskort/resebidrag.
Reseavståndet mellan folkbokföringsadressen och skolan ska vara minst 40 km samt att eleven ska vara folkbokförd i Norsjö kommun. Eleven ska vara heltidsstuderande.

Inackorderingstillägget utgår idag enl nedanstående tabell.

Zon 1     38-174 km                   1550 kr
Zon 2     175-899 km                 1735 kr
Zon 3     900 km eller längre     2300 kr


Utbetalningar
Tillägget betalas ut för månaderna september-december och januari-maj, sammanlagt 9 månader under läsåret.

OBS! Inackordering för studerande i Skellefteå ansöks till Skellefteå kommun via deras ansökningsblankett, övrig inackordering ansöks hos Norsjö kommun. Blanketten skickas till Norsjö gymnasium- och vuxenutbildning, Skolgatan 26, 935 32 Norsjö eller lämnas in till receptionen på kommunhuset.

Du hittar blanketterna i Blankettarkivet. Klicka på länken till höger.


NY ANSÖKAN MÅSTE GÖRAS FÖR VARJE LÄSÅR!


 
 

Sidan uppdaterad:  2020-03-26
Kontaktinformation

Utbildningsexpeditionen


Telefon

0918 - 141 90

Telefontid

07:00-16:00

Besöksadress

Skolgatan 25

E-post:


Norsjoskolor: Norsjoskolor@norsjo.se


Barnomsorg: Barnomsorg@norsjo.se

 
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)