klart.se

Hästar

häst.jpg

För att dina hästar ska må bra är det viktigt att du följer de bestämmelser som finns om djurskydd och transporter. Bestämmelserna talar om vad du minst måste göra för att dina djur ska må bra och för att de ska kunna bete sig på ett naturligt sätt.


Häst inom detaljplanelagt område
Ska du hålla häst inom detaljplanelagt område måste du ha ett tillstånd från miljö- och byggavdelningen.

När ska jag ha tillstånd för verksamhet med djur?
Du behöver tillstånd från Jordbruksverket om du har en yrkesmässig verksamhet med hästar.

Klagomål
Vid klagomål på störning av hästhållning, t.ex. allergier, flugor och lukt så kontakta miljö- och byggavdelningen.

Bygglov
Miljö- och byggavdelningen beslutar om bygglov för ny- och ombyggnad av djurstallar inom tätbebyggt område. Antalet hästar ökar både i närheten av tätorterna och på landsbygden. Med hästar följer också en risk för olägenheter i form av lukt, flugor och spridning av hästallergen.

Allt fler blir allergiska mot bland annat pälsdjur. Därför måste man ta hänsyn till kringliggande bebyggelse om man ska ha hästar. Något fastslaget skyddsavstånd finns inte utan prövas från fall till fall.

Hästpass

Alla hästar i EU ska ha hästpass. Ett hästpass gäller hela hästens liv. Detta betyder att om du har en häst med godkänt EU-pass behöver du inte byta ut detta.

Det finns tre huvudsyften med passet:
  • Säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar.
  • Vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar.
  • Säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel

Läs mer om hästpass på Jordbruksverkets, länk hittar du till höger.

 
 

Sidan uppdaterad:  2017-08-10
Kontaktinformation

Malå/Norsjö miljö- och byggavdelning


Miljö- och hälsoskyddsinspektörer

Cathrine Pålsson
Tfn. 0953 – 141 74 

Emelie Vallström
Tfn. 0953 –141 70

Helene Oskarsson (Föräldraledig)  
Tfn. 0953 - 140 53
 
Frida Spårby
Tfn. 0953 – 140 52 


Handlägger ärenden kring miljö, hälsoskydd och livsmedel

E-post till ovanstående:
Förnamn.Efternamn[at]mala.se

Arbetsplats
Malå/Norsjö

 

Jordbruksverkets hemsida
www.jordbruksverket.se
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen