klart.se

Digital anslagstavla


Justerade protokoll

Gemensam överförmyndarnämnd
Sammanträdesdag: 2020-05-11
Anslaget sätts upp: 2020-05-16
Anslaget tas ned: 2020-06-06
Sekreterare: Carina Westerlund

Allmänna utskottet
Sammanträdesdag:2020-05-19
Anslaget sätts upp: 2020-05-20
Anslaget tas ned: 2020-06-11

Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö
Sammanträdesdag:2020-05-07
Anslaget sätts upp: 2020-05-20
Anslaget tas ned: 2020-06-10

Utbildnings- och omsorgsutskottet
Sammanträdesdag:2020-05-18
Anslaget sätts upp: 2020-05-19
Anslaget tas ned: 2020-06-10
Sekreterare: Aina Sjölin Ekman

 

 

 


Du hittar de flesta protokollen här (intern länk, öppnas i nytt fönster)Tillkännagivanden och kungörelser

 

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken m.m. för gruva i Maurliden

 

 
 

Sidan uppdaterad:  2020-05-25
Kontaktinformation

Kansli och IT-enheten
Kansli och IT-enheten


Telefon

0918-14000 (vx)

*
 
Detta är den digitala versionen av Norsjö kommuns officiella anslagstavla. Här anslår kommunen justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett protokoll anslås?
Efter ett sammanträde publicerar kommunen en anslag som bevis på att protokollet är justerat.

Beslut som finns beskrivna i protokollen kan överklagas inom 3 veckor från publicerat datum.

Relaterad information
Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: hemsida@norsjo.se
Information om cookies (kakor)