klart.se

Du är här: Sammanfattning från kommunstyrelsen

Sammanfattning från kommunstyrelsen  

Måndag den 7 januari hade kommunstyrelsen i Norsjö sammanträde. Här kan du läsa en kort sammanfattning från några av de politiska besluten. Observera att besluten blir giltiga först när protokollet är justerat.

beslut.jpg

Under kommunstyrelsens sammanträde beslutade man bland annat om vilka som skulle sitta i utskotten. Kommunstyrelsen väljer de som ska sitta utskotten bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Nedan kan du läsa vilka politiker som blev valda.

Allmänna utskottet

Ordinarie:
Mikael Lindfors (S), ordförande
Anna Lidén (S)
Robert Boström (C), vice ordförande

Ersättare:
Linda Lidén (S)
Staffan Hjelte (S)
Hans Klingstedt (V)
Rickard Nilsson (L)
Lars-Åke Holmgren (KD)
Angelika Sejdner (C)


Utbildnings- och omsorgsutskottet

Ordinarie:
Magnus Eriksson (S), ordförande
Anders Björk (S), vice ordförande
Håkan Jansson (KD)

Ersättare:
Emma Lindfors
Astrid Nerdal (S)
Gunnar Broström (V)
Sara Eriksson (KD)
Angelika Sejdner (C)
Andreas Landin (L)


Representanter till Region 10

Mikael Lindfors (S)
Hans Klingstedt (V)
Lars-Åke Holmgren (KD)

Representanter till Skellefteåregionen

Mikael Lindfors (S)
Hans Klingstedt (V)
Lars-Åke Holmgren (KD)


Representant till Folkhälsorådet

Håkan Jansson (KD) 

Enligt Folkhälsorådets fastställda organisation består den politiska representationen av bland annat kommunstyrelsens ordförande, utbildnings- och omsorgsutskottets ordförande, miljö- och byggnämndens ordförande samt en representant från oppositionen. I Folkhälsorådet kommer alltså Mikael Lindfors (S), Magnus Eriksson (S), Sam Venngren (S) och Håkan Jansson (KD) att sitta.


Flygrådet för Lycksele flygplats

Ordinarie:
Mikael Lindfors (S)

Ersättare:
Hans Klingstedt (V)


Flygrådet för Skellefteå flygplats

Ordinarie:
Mikael Lindfors (S)

Ersättare:
Hans Klingstedt (V)

**********

Försäljning av Storgatan 78

Kommunfullmäktige har beslutat om att sälja fastigheten Norsjö Apotekaren 10 (Storgatan 78). Försäljningen ska ge ett överskott på minst 405 000 kr. Det är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling i Skellefteå som har arbetat med uppdraget att sälja fastigheten.

Kommunstyrelsens beslut: 
Fastigheten säljs till ett pris på 750 000 kr till en köpare som kommer att använda fastigheten för privat boende.

**********

Ny vision för Norsjöbygden

En vision är en framtidsbild som visar i vilken riktning vi gemensamt vill att Norsjöbygden ska utvecklas. Den visar också den bild vi vill kommunicera om oss själva och vår bygd.

Med en tydlig riktningsvisare i form av gemensam vision underlättas arbetet att på bredare front föra Norsjöbygden i önskad riktning.
En bred förankring borgar för en stark vision. Den nya visionen ska byggas underifrån och gälla Norsjöbygden som helhet. Olika slags aktörer i samhället ska kunna ställa sig bakom den.

Vision – inspirerande beskrivning av ett önskvärt framtida tillstånd.

Det har tagits fram fem visionsförslag. Förslagen ska läggas ut för omröstning publikt från och med tisdag den 8 januari 2019. Resultatet från omröstningen ska finnas i handlingarna till visionsfullmäktige i februari. Omröstningen ska vara vägledande och rådgivande.

Kommunstyrelsens beslut:
Alla fem visionsförslag ska ut för omröstning. Den publika omröstningen är rådgivande. I brödtexten i utskicket ska detta framgå. Redaktionell ändring: se till att det står Norsjöbygden konsekvent i alla förslag.

**********

Här hittar du protokollet när det är justerat.

Publicerad:  2019-01-07 13:50

Norsjö kommun

Växel: 0918-14 000
E-post: info@norsjo.se
Org.nr: 21 20 00 - 2858
Besöksadress

Kommunhuset
Storgatan 67
935 81, Norsjö
Öppettider

Måndag-torsdag: 08:00-16:00
Fredag: 08:00-15:00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Synpunkter på hemsidan

Kontakta webbmaster
E-post: kommunikator@norsjo.se
Om webbplatsen